Działka 4305,0m2, Ostroszowice
525 600 zł 122,09 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 305 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DŁUŻNIKA DANIELA GOGOLEWSKIEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ DRG – AGRO GROUP DANIEL GOGOLEWSKI Z/S W TUSZYNIE OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W OSTROSZOWICACH - GMINA DZIERŻONIÓW – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE I/. Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG – AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki: 1/. prawa własności nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną, stanowiącej działkę nr 169/17 o powierzchni 0,2437 ha, obręb Ostroszowice, gmina Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/50746/8 za cenę nie niższą niż 520.000 zł netto; 2/. udziału wynoszącego 9/100 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 169/19 o pow. 1722m2 (droga), obręb Ostroszowice, gmina Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/49199/8 za cenę nie niższą niż 4.200 zł netto; 3/. udziału wynoszącego 34/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem trafostacji stanowiącej działkę nr 169/22 o powierzchni 146 m2 obręb Ostroszowice, gmina Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/49200/9 za cenę nie niższą niż 1400 zł netto. II/. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 6 lub w sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia decyduje data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie firmy DRG – AGRO GROUP w Tuszynie. III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 5 % ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr PKO BANK POLSKI 98 1020 50pokaż telefon w terminie zakreślonym do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na portalu : www.ardobiejewska.pl oraz dostępny do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie. Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta, iż zapoznał się z Regulaminem przetargu. IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu. V/. Zarządcy służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 601pokaż telefon bądź pocztą elektroniczną - e-mail: Kontakt: Zarządca Stanisław Hetman tel: 601pokaż telefon
Numer oferty: 31684/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Ostroszowice

Podobne nieruchomości