To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, Opacz-Kolonia

Działka na sprzedaż Opacz-Kolonia, Mokra

2800 m2
6 160 000 PLN 2 200 zł/m2
Opis
Gm. Michałowice, Opacz Kolonia ul. Mokra/Środkowa Obręb Opacz Kolonia numer ewidencyjny 81 Na działkę można dojechać wklejając do Google Maps 52°10'48.1"N 20°53'18.5"E Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego symbol 6U. 1. Dla terenów usług oznaczonych na rysunku planu 6U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: usługi, biura; 2) przeznaczenie towarzyszące: urządzenia budowlane, garaże budynki gospodarcze, zieleń urządzona; 3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa, drogi wewnętrzne, usługi handlu, rzemiosło usługowe i nieuciążliwe rzemiosłu produkcyjne, kioski, obiekty małej architektury, ogrody zimowe. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody: 1) na działce budowlanej: a) ustala się lokalizowanie budynków z usługami i biurami, b) ustala się lokalizowanie budynków gospodarczych i garaży jako wolnostojących, wbudowanych lub dobudowanych; 2) dopuszcza się zabudowę, o której mowa w ust. 1 na istniejących działkach o powierzchni nie mniejszej niż 500 m²; 3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości: 1) ustala się lokalizowanie nowej zabudowy 2) dopuszcza się lokalizowanie ramp pomiędzy linią rozgraniczającą, a nieprzekraczalną linią zabudowy; 3) ustala się następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu działki budowlanej: a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej, b) minimalna intensywność zabudowy: 0,1, c) maksymalną intensywność zabudowy: - 1,2 na terenach 6U d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy dla kondygnacji nadziemnych: - 12 m dla budynków mieszkalnych i budynków usług, - 4,5 m dla budynków gospodarczych lub garaży, e) ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, f) w zakresie geometrii dachów: - dla budynków mieszkalnych - kąt nachylenia połaci głównych w zakresie 10°-35°, - dla budynków z usługami, biurami - kąt nachylenia połaci głównych do 35°, - dla budynków gospodarczych, garażowych i usługowych - kąta nachylenia połaci głównych nie określa się - w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynków dopuszcza się dostosowanie kąta nachylenia połaci dachu do kąta nachylenia połaci dachu budynku istniejącego, - dopuszcza się dachy mansardowe o dowolnych kątach nachylenia oraz montaż lukarn i okien połaciowych na dachach budynków; 4) usługi handlu: a) do 2000 m² powierzchni sprzedaży w terenach 6U 5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej - 800 m² ; 4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 1) minimalna powierzchnia działki jak wyżej 2) minimalna szerokość frontu działki: 20 m; 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego dróg w zakresie 60°-120°; Media: Prąd, woda, kanalizacja w drodze gaz - 80m Wymiary działki: 38,9 m x 75 m Zapraszam do kontaktu Maciej Adamczyk 883-106-453 Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Współpracujemy z doradcą finansowym i prawnikiem. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 800 m2
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: pruszkowski gmina: Michałowice miejscowość: Opacz-Kolonia ulica: Mokra

Podobne oferty w tej lokalizacji