To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, malborski, Nowy Staw

Działka na sprzedaż Nowy Staw,

46407 m2
720 000 PLN 16 zł/m2
Opis
Nieruchomości Inwestycyjne ODDZIAŁ TERENOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości. w dniu 15.09.2021 r. od godz. 09:00 na sprzedaż nieruchomości nierolnej niezabudowanej położonej w obrębie Nowy Staw, gm. Nowy Staw oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 42/18,42/20,42/21,42/22,42/23,42/24,42/25,42/26,42/27, 42/28, 42/29, 42/30, 42/31, 42/32, 42/33, 42/34, 42/35, 42/36, 42/37, 42/38, 42/39, 42/40 o pow. łącznej 4,6407 ha. Cena wywoławcza – 720 000,00 zł Wadium – 72 000,00 zł Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Staw uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr 334/2009 w dniu 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw oraz zmianą studium wprowadzoną uchwałą nr 83/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Staw-obszar miasta, ww działki oznaczono jako: „tereny zabudowy o średniej intensywności z dużym udziałem zieleni”, częściowo „strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej” oraz „projektowany orientacyjny korytarz dla linii elektroenergetycznej 110kV/planowana lokalizacja słupa energetycznego” W strukturze przestrzennej miasta obszar ten oznaczono jako „PZ-strefa przedmieścia zachodniego”. W nieobowiązujący, miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Staw uchwalonym Uchwałą Nr 206/94 z dnia 26.05.1994 r., który utracił ważność z dniem 31.12.2003r., powyżej wymienione działki znajdowały się w „strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Dla ww. obszaru nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Wyżej wymienione działki nie są objęte obszarem rewitalizacji.2 / 2 Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych dnia 31.08.2021 r. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Malborku ul. Wołyńska 19, tel. 55 272 – 23 –82. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.kowr.gov.pl Kontakt: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim tel: 55 272 23 82 paulina.ostrowska@kowr.gov.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
46 407 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Malborski gmina: Nowy Staw miejscowość: Nowy Staw

Podobne oferty w tej lokalizacji