Działka budowlana na sprzedaż Nowy Sącz, gen. Władysława Beliny Prażmowskiego - 538 m2

Cena 150 000 278,81 zł/m2
Oblicz ratę z

Więcej informacji

WYCIĄG PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/001pokaż telefon, położonej w Nowym Sączu przy ul. Prażmowskiego ? działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1/13 o powierzchni 0,0538 ha w obrębie 35. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ? 150 000,00 zł. (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Sprzedaż przedmiotowej działki opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, ze zmianami). Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 marca 2019 roku o godz. 10:30 w sali Ratusza nr 15 - Rynek 1. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 30 000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie, O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 14pokaż telefon, najpóźniej w dniu 27 lutego 2019. Pisemne zgłoszenia udziału w przetargu należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na zbycie nieruchomości”, w terminie do dnia 27 lutego 2019 r. włącznie, w sekretariacie Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz, Rynek 1. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; Datę sporządzenia oferty; Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w terminie od dania 21 stycznia 2019 r. do dnia 27 lutego 2019 roku włącznie w Wydziale Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., w godzinach pracy Urzędu, tel. (0-18) pokaż telefon, (18)pokaż telefon. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, tablicach ogłoszeń Zarządów Osiedli. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18)pokaż telefon, (18)pokaż telefon. Kontakt: Urząd Miasta Nowy Sącz tel: (18)pokaż telefon
Numer oferty: 21925/3186/OGS
Zwiń
Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Nowy Sącz, gen. Władysława Beliny Prażmowskiego
Cena:

150 000 zł

Cena za m2
278,81 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
538 m2
Powierzchnia działki:
538 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Małopolskie powiat: Nowy Sącz gmina: Nowy Sącz miejscowość: Nowy Sącz ulica: gen. Władysława Beliny Prażmowskiego

Średnie ceny w tej lokalizacji

150 000
Cena zł/m2
1 rok 2 lata 5 lat

W tej samej miejscowości:  
Pokaż

Mapa

Podobne nieruchomości

Reklama