To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, Nowy Sącz

Działka na sprzedaż Nowy Sącz,

551 m2
140 000 PLN 254 zł/m2
Opis
WYCIĄG PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności Gminy Nowy Sącz objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00064923/5, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu – działki gruntu o numerze ewidencyjnym 58/9 w obrębie 104 o powierzchni 0,0551 ha. Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi: 140 000,00 zł. brutto (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100). Sprzedaż przedmiotowej działki gruntu zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zmianami). Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 roku o godz. 10:45 w sali nr 15 - Rynek 1. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 28 000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie, O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 27 października 2021 roku na konto Urzędu Miasta. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, tablicach ogłoszeń Zarządów Osiedli. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18) 44-86-700 lub (18) 44-86-740. Kontakt: Urząd Miasta Nowy Sącz tel: (0-18) 448-67-40 urzad@nowysacz.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
551 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Nowy Sącz gmina: Nowy Sącz miejscowość: Nowy Sącz

Podobne oferty w tej lokalizacji