To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubuskie, Nowa Sól

Działka na sprzedaż Nowa Sól, Brzozowa

2664 m2
349 812 PLN 131 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE Syndyk Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych DOZAMET Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowej Soli w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy sygn. akt V GUp 43/16 ogłasza nieograniczony konkurs na sprzedaż z wolnej ręki następujących nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00034428/8, prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 2/119, nr 2/120 oraz nr 2/121 o łącznej powierzchni 0,2664 ha, położona w Nowej Soli, ul. Brzozowa – cena wywoławcza 349 812 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwanaście zł). Wskazana cena wywoławcza jest ceną brutto. 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 13 maja 2021r. do godziny 15:00 na adres: Syndyk Ewa Poźniak, ul. Parafialna 5a/1, 67-200 Głogów z czytelnym napisem na kopercie „Oferta konkurs Dozamet, sygn. akt V GUp 43/16” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). W przypadku składania oferty za pośrednictwem drogi pocztowej lub kuriera ofertę w kopercie z dopiskiem „Oferta przetarg Dozamet, sygn. akt V GUp 43/16” należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną na adres wskazany (decyduje data doręczenia oferty). 2. Wysokość wadium wynosi 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej. 3. Wadium powinno zostać wpłacone w całości na rachunek bankowy: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne DOZAMET Sp. z o.o. w upadłości, nr rachunku: 15 1090 2112 0000 0001 3347 4106 tytułem: „wadium GUp 43/16” w terminie do dnia 13 maja 2021r. 4. Analizy złożonych pisemnie ofert syndyk dokona najpóźniej do dnia 21 maja 2021r. 5. Regulamin konkursu oraz wycena są wyłożone do wglądu w biurze syndyka, tj. w Głogowie przy ul. Parafialnej 5a/1. 6. Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu oraz oglądania składników majątku można uzyskać w terminie do dnia 13 maja 2021r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem, numer telefonu 516-185-079 lub 692-668-188, adres e’mail: pozniak.ewa@gmail.com, alicjaperzanowska@wp.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 664 m2
Lokalizacja:
województwo: lubuskie powiat: nowosolski gmina: Nowa Sól miejscowość: Nowa Sól ulica: Brzozowa

Podobne oferty w tej lokalizacji