Działka 572,0 m2, Miłoszów
15,04 zł/m2 8 600 zł

Działka leśna na sprzedaż Miłoszów - 572,0 m2

15,04 zł/m2 8 600

Szczegóły

Opis oferty

ZARZĄDZENIE NR 371/2020 BURMISTRZA LEŚNEJ z dnia 23.11.2020 r. W sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miłoszowie określonej granicami działki nr 399/1. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz.713 ze zmianami) i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U poz. 65) w związku z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań za zbycie nieruchomości (tekst jednolity DZ. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzam, co następuje: § 1 Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2 Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie: 1. Przewodniczący Komisji - Krystyna Jarzyna 2. Członek Komisji - Sebastian Fronc 3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz 4. Członek Komisji - Aleksandra Giedrys § 3 Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej Nr 371/2020 z dnia 23.11.2020 r. BURMISTRZ LEŚNEJ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Miłoszowie. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 399/1 o powierzchni 572 m2, położona w Miłoszowie, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą JG1L/000pokaż telefon. Właścicielem działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 399/1, AM-1, obręb 0007-Miłoszów o powierzchni 572 m2 jest Gmina Leśna. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/ 000pokaż telefon w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami. 1. Przeznaczenie nieruchomości. ZN/6- tereny zieleni nieurządzonej. - Działka położona jest w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej oraz w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r. 2. Opis. Nieruchomość znajduje się we wsi Miłoszów, w granicach działki nr 399/1 w kształcie nieregularnego wydłużonego wieloboku, położona w płaskim terenie. Nieruchomość położona na południowy- zachód od kompleksu produkcyjnego, między Potokiem Miłoszowskim, a drogą gminną. Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnej pompowni wody pitnej położonym w północnej części działki, a od strony północno- zachodniej graniczy bezpośrednio z Potokiem Miłoszowskim. Teren wokół budynku porośnięty starą roślinnością trawiastą oraz częściowo ogrodzony. Budynek pompowni w zabudowie wolnostojącej, parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej udoskonalonej w II połowie XX w., posadowiony na zbiorniku podziemnym, żelbetonowym. Powierzchnia użytkowa – 36,40 m2. Dojazd do nieruchomości od strony drogi lokalnej. Teren jest w zasięgu sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. 3. Cena wywoławcza nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.600,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset, 00/100). - Zabudowania - 4.113,38 zł - Grunt - 4.486,62 zł I przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w Sali Narad (pokój nr 3, I piętro) Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 860,00 zł w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej- ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr: 69 8392 00pokaż telefon. Wadium należy wnieść w pieniądzu UWAGA: Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (86,00 zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nabywa nieruchomości w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu. Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłączenie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy- Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia: - dowodu wpłaty wadium; - dokumentów stwierdzających tożsamość. Burmistrz Leśnej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Dodatkowych informacji udziela: Referat Gospodarki Nieruchomościami położony w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b, tel.: 75 7pokaż telefon wew. 40 lub 41. Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/→przetargi→sprzedaż nieruchomości→przetargi 2020 Sprawę prowadzi: Aleksandra Giedrys tel: +48 7pokaż telefon,(wew. 40) e mail: Kontakt: Urząd Miasta Leśna tel: +48 7pokaż telefon wew. 40
Numer oferty: 28391/3186/OGS

Lokalizacja

Miłoszów
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

(rozwiń)
Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Domiporta Sp. z o.o. (administratora) informacji w ramach newslettera zawierających wybrane przez Domiporta Sp. z o.o. ogłoszenia z portalu Domiporta.pl oraz przekazanie danych partnerom spółki Domiporta Sp. z o.o. w celu przedstawienia szczegółów ofert przekazanych w ramach newslettera. Domiporta może przekazać informacje do maksymalnie 5 partnerów jeśli uzna, że posiadają oni oferty zbieżne z preferencjami pozostawionymi w formularzu.
Administratorem danych osobowych jest Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Domiporta.pl, w szczególności w celu umożliwienia spersonalizowanego poszukiwania ogłoszeń w serwisie Domiporta.pl oraz prezentowania Pani/Panu interesujących Panią/Pana ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Domiporta.pl, w celach marketingowych, w tym profilowania, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych spółki Domiporta Sp. z o.o. i jej Partnerów z branży nieruchomościowej i finansowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie i Polityce prywatności. (rozwiń)
Możesz sprawić, aby najlepsi agenci szukali dla Ciebie i za Ciebie!
  • Określ cechy wymarzonej nieruchomości
  • Zaangażujemy zaufanych agentów w poszukiwania
  • Wybierzemy trzech z nich i w ciągu 7 dni przedstawimy Ci oferty najbliższe Twojemu ideałowi
Czego szukamy?

Lokalizacja Twojej wymarzonej nieruchomości musi być określona precyzyjnie. Aby określić precyzyjnie lokalizację, skorzystaj z podpowiedzi.

Twoje dane

Niestety w związku z brakiem numeru telefonu/e-maila, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę, wypełnij jeszcze raz formularz, zostawiając do siebie kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)
Twoja prośba o kontakt z właścicielem została wysłana!
Chcesz otrzymywać za darmo informacje o podobnych ofertach od ogłoszeniodawców? Działka na sprzedaż TAK
Administratorem danych jest Domiporta Sp. z o.o., ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania ich do partnerów spółki Domiporta Sp. z o.o. (maksymalnie 10) w celu przedstawienia szczegółów ofert (telefonicznie bądź mailowo) zbieżnych z preferencjami wskazanymi w formularzu (na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu danych w formularzu) oraz w celu otrzymywania spersonalizowanych wybranych ogłoszeń z portalu Domiporta.pl w ramach powiadomień e-mail (na podstawie odrębnej zgody). Nadto, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz prowadzenia statystyk i analityki). (rozwiń)