To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: lubelskie, Międzyrzec Podlaski

Działka na sprzedaż Międzyrzec Podlaski, Grzybowa

1501 m2
67 500 PLN 45 zł/m2
Opis
BURMISTRZ MIASTA Międzyrzec Podlaski ogłasza trzecie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako: - działka nr 389/11 o pow. 0,1501 ha - działka nr 389/12 o pow. 0,1501 ha położonych w obrębie 5 m. Międzyrzeca Podlaskiego przy ul. Grzybowej, będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00041094/0. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Grzybowej w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości leżą na terenie wyznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o wysokości maksymalnej budynków - 12 m do najwyższego elementu konstrukcji (symbol planu 5 MN). Uzbrojenie techniczne terenu – energia elektryczna (w drodze), kanalizacja sanitarna i wodociąg (wyprowadzone przyłącza do działek). Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone były przetargi ustne nieograniczone w dniu 30.03.2021 r. zakończone wynikami negatywnymi. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - działka nr 389/11 – 67 500,00 zł - działka nr 389/12 – 67 500,00 zł Wysokość wadium – 7 000,00 zł na każdą z nieruchomości. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 04.11.2021 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym). Przy wpłacie wadium należy oznaczyć numery działek, które oferent zamierza nabyć. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8, w dniu 09 listopada 2021 r. - o godzinie 10.00 – działka nr 389/11 - o godzinie 11.00 – działka nr 389/12 Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, a osoby prawne aktualny wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278). Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionych na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, tel. 83 372-62-21. Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu. Lokalizacja nieruchomości: https://mmiedzyrzecpodlaski.e-mapa.net/?userview=100 Kontakt: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski tel: 83 372-62-21 miasto@miedzyrzec.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 501 m2
Lokalizacja:
województwo: lubelskie powiat: Bialski gmina: Międzyrzec Podlaski miejscowość: Międzyrzec Podlaski ulica: Grzybowa

Podobne oferty w tej lokalizacji