Działka 1200,0m2, Męcinka
51 000 zł 42,50 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 200 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu WÓJT GMINY MĘCINKA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości o numerze geodezyjnym 569/2, o powierzchni 0,1200ha ( PsIV ) obręb geodezyjny Pomocne- cena wywoławcza: 51 000,00 zł, wadium: 3 000,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i jest ustalane przez uczestników przetargu. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( uchwała nr XIX/143/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 lutego 2020r. :https://www.bip.mecinka.pl/Document/3502) jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony jednostką planistyczną K5MN, na terenie strefy „B” ochrony krajobrazu oraz na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Dla w/w działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze Księga WieczystaLE1J/000pokaż telefon.Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń. Przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się 3 września 2021r. w Urzędzie Gminy Męcinka o godz. 12:00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy Męcinka - Bank Spółdzielczy Oddział w Męcince nr: 77 8647 10pokaż telefon z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Męcinka, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2021r. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: „wadium do przetargu na zakup działki nr 569/2 w Pomocnem”. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu telefonicznie pod nr 76 8pokaż telefon, w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 -15:00, w piątek od godz. 7:00 do 14:00, lub elektronicznie : okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.mecinka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Męcinka i sołectwa Pomocne. Kontakt: Urząd Gminy Męcinka tel: 76 8pokaż telefon
Numer oferty: 30684/3186/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Męcinka

Podobne nieruchomości