To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, proszowicki, Klimontów

Działka na sprzedaż Klimontów,

5733 m2
364 000 PLN 63 zł/m2
Opis
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O CZWARTYM PRZETARGU Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki numer ewidencyjny 544/39 o powierzchni 0,5733 ha położonej w Klimontowie. Dla działki numer ewidencyjny 544/39 o powierzchni 0,5733 ha położonej w Klimontowie, stanowiącej własność Gminy Proszowice prowadzona jest księga wieczysta KR1H/00004870/4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 października 2020 r. drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04 grudnia 2020 r., trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 kwietnia 2021 r. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się w kierunku północny - wschód - południowy zachód. Dojazd do nieruchomości dwustronny. Od strony zachodniej bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka i od strony północnej bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej. W sąsiedztwie działki znajdują się stacja diagnostyki samochodowej, wytwórnia pasz, szkoła podstawowa, piekarnia, Ochotnicza Straż Pożarna, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele budowlano - rolne i rolne. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od centrum Proszowic ok. 4,5 km, około 13 km od Nowego Brzeska i około 23 km od granic Miasta Krakowa. Okolica zadbana, wysokie poczucie bezpieczeństwa, niedaleka odległość do sieci handlowo usługowych, obiektów sakralnych i szkół. Średnia intensywność zabudowy w okolicy. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, telekomunikacyjna sieć światłowodowa oraz napowietrzna linia energetyczna. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w Klimontowie, uchwalonym Uchwałą Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 10.03.2020 r. działka numer ewidencyjny 544/39 o powierzchni 0,5733 ha położona w Klimontowie, znajduje się w całości w terenach oznaczonych symbolem - UW - tereny zabudowy usługowo - wytwórczej Czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Klimontowie składającej się z działki numer ewidencyjny 544/39 o powierzchni 0,5733 ha odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72 sala nr 8. Cena wywoławcza wynosi brutto 364 000,00 złotych (słownie brutto: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych) w tym podatek VAT 68 065,04 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć 04/100 złotych). Wadium w kwocie 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach – Bank Spółdzielczy Proszowice nr 25 85970001 0010 0000 1049 0007. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 13 września 2021 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach. 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. 4. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy – wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Proszowicach ul. 3-go Maja 72 pokój nr. 44 lub telefonicznie pod numerem 12 385 12 34. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy i Miasta Proszowice tel: 12 385 12 34 um@proszowice.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
5 733 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Proszowicki gmina: Proszowice miejscowość: Klimontów

Podobne oferty w tej lokalizacji