To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: mazowieckie, otwocki, Karczew

Działka na sprzedaż Karczew,

7500 m2
1 100 000 PLN 147 zł/m2
Opis
Na podstawie art. 37 ust. 1 i 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 2204 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490 ze zm.) BURMISTRZ KARCZEWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Karczewie I. Opis przedmiotu sprzedaży. 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż opisanych niżej nieruchomości (zwanych dalej, „Nieruchomości”) na warunkach opisanych w niniejszym ogłoszeniu. Lp.: 1. Obręb: 0019-miasto Karczew Działka nr ew.: 123/3 Powierzchnia [m2]: 7500 Księga wieczysta: WA1O/00031120/9 Cena wywoławcza [zł]: 1.100.000,00 Wadium [zł]: 100.000,00 Lp.: 2. Obręb: 0019-miasto Karczew Działka nr ew.: 123/4 Powierzchnia [m2]: 7500 Księga wieczysta: WA1O/00031120/9 Cena wywoławcza [zł]: 1.100.000,00 Wadium [zł]: 100.000,00 Lp.: 3. Obręb: 0019-miasto Karczew Działka nr ew.: 123/5 Powierzchnia [m2]: 5748 Księga wieczysta: WA1O/00031120/9 Cena wywoławcza [zł]: 820.000,00 Wadium [zł]: 80.000,00 Lp.: 4. Obręb: 0019-miasto Karczew Działka nr ew.: 123/6 Powierzchnia [m2]: 5749 Księga wieczysta: WA1O/00031120/9 Cena wywoławcza [zł]: 820.000,00 Wadium [zł]: 80.000,00 Nieruchomości położone są w części zachodniej Karczewa w rejonie ul. Wiślanej w pobliżu rzeki Jagodzianka. Lokalizacja dla celów aktywności gospodarczej korzystna. Działki są niezagospodarowane, nieogrodzone, teren nierówny w wyniku nawożenia ziemią (dokumentacja do wglądu), nieuporządkowany, uzbrojenie w sąsiedztwie. Kształt działek korzystny do zagospodarowania. Wysoki poziom wód gruntowych. 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zm.) upłynął w dniu 16 kwietnia 2019 r. 3. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności Nieruchomości. 4. Nieruchomości położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa. 5. Na Nieruchomościach dopuszcza się zabudowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej (5.PU). 6. Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 7. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży - aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. II. Obciążenia nieruchomości Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani jakimikolwiek prawami osób trzecich III. Zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań. IV. Wymogi dotyczące zgłoszenia do przetargu W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty: - dowód wpłaty wadium, - osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), - reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. - pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, - cudzoziemcy uzyskaną zgodę zezwolenia MSWiA Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:00 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karczewie: Bank Spółdzielczy w Karczewie 35 8023 0009 2001 0000 0723 0004. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po uprzednim podaniu numeru konta bankowego, na które wadium ma zostać zwrócone. Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, przy ul. Warszawska 28, pok. nr 43 (telefon 22 780 65 16 wew. 112, e – mail: m.zawada@karczew.pl) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. W przypadku odwołania przetargu wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Karczew - pok. nr 40 tel: 22 780 65 16 wew. 112 m.zawada@karczew.pl
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
7 500 m<sup>2</sup>
Lokalizacja:
województwo: mazowieckie powiat: Otwocki gmina: Karczew miejscowość: Karczew

Podobne oferty w tej lokalizacji

WYRÓŻNIONE OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 1200m2 działka Glinki
działka Glinki

Miejscowość Glinki, malowniczo położona działka, w niewielkiej odległości od Wisły. Działka o powierzchni 1200 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Działka o wymiarach 24m x 49m, położona ...

Działka na sprzedaż, Glinki
Do schowka
Zwiń
119 000 zł
1200 m2 99 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 18000m2 działka Całowanie
działka Całowanie

Przedstawiam Państwu nową ofertę naszego biura. Są nią działki o łącznej pow. ok 1,8ha w miejscowości Całowanie przy drodze krajowej nr 50 w pobliżu drogi wojewódzkiej 801 i drogi ekspresowej S17. J...

Działka na sprzedaż, Całowanie
Do schowka
Zwiń
5 500 000 zł
18000 m2 306 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 10400m2 działka Całowanie
działka Całowanie

Przedstawiam Państwu nową ofertę naszego biura. Jest nią działka o pw. 1,04ha w miejscowości Całowanie przy drodze krajowej nr 50 w pobliżu drogi wojewódzkiej 801 i drogi ekspresowej S17. Jest to id...

Działka na sprzedaż, Całowanie
Do schowka
Zwiń
3 290 000 zł
10400 m2 316 zł/m2
OBEJRZANE Zobacz galerię działka na sprzedaż 3800m2 działka Otwock Wielki, Karczew
działka Otwock Wielki, Karczew

Prezentujemy Państwu wspaniałą działkę położoną tuż obok jeziora i pięknego pałacu w Otwocku Wielkim Główne atuty nieruchomości: • cicha i spokojna okolica • piekny widok • blisko jeziora Działka w...

Działka na sprzedaż, Otwock Wielki
Do schowka
Zwiń
646 000 zł
3800 m2 170 zł/m2