Działka 3200,0m2, Jerzmanice-Zdrój
79 776 zł 25 zł/m2

POWIERZCHNIA

3 200 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rekreacyjna

DROGA DOJAZDOWA

brak

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

BEST S.A. działając w imieniu BEST III Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Gdyni (Fundusz), wierzyciela hipotecznego przedmiotowej nieruchomości (nasz znak 1344139). INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI KOMORNICZEJ Termin I licytacji został zniesiony - obecnie oczekujemy na wyznaczenie nowego terminu licytacji. SUMA OSZACOWANIA 106 368,00 zł WARTOŚĆ WYWOŁAWCZA I LICYTACJI 79 776,00 zł RĘKOJMIA 10 636,80 zł Komornik prowadzący sprawę: Z-ca Mirosław Wierzbicki Kancelaria Komornicza nr 1 w Złotoryi tel. 76 8pokaż telefon Nr sprawy KM 1331/20 Przedmiotem licytacji będzie niezabudowana działka gruntu o powierzchni 3200 m2, zlokalizowana w obrębie Jerzmanice Zdrój. Działka o nieregularnym kształcie, wyznaczonym przez granicę z lasem, otaczającym ją od wschodu i południa. Część północna graniczy z drogą wojewódzką prowadzącą ze Złotoryi. Od zachodu graniczy z inną działką. Nieruchomość o spadku w kierunku północnym. W najbliższym otoczeniu rozproszona zabudowa jednorodzinna oraz działki niezabudowane. Obecnie część działki wykorzystywana jest na cele rekreacyjne, w środkowej części znajduje się wiata i mała drewniana szopa. Wjazd z drogi wojewódzkiej nieurządzony, porośnięty żywopłotem, dojechać można przez drogę wewnętrzną. Zapewnienie dojazdu do działki wymaga uzyskania zgody na zjazd z drogi wojewódzkiej bądź ustanowienie służebności przejazdu przez drogę wewnętrzną. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań, obszar objęty terenem zainwestowania wiejskiego i terenów osadniczych, co wiąże się z możliwością zabudowy. Operat szacunkowy do wglądu u Komornika. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jerzmanice-Zdrój

Podobne nieruchomości