To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: dolnośląskie, Jedlina-Zdrój

Działka na sprzedaż Jedlina-Zdrój, Juliana Tuwima

117 m2
17 000 PLN 145 zł/m2
Opis
Jedlina-Zdrój 24.11.2021 r. GPM.6840.63.2021 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Juliana Tuwima, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 689/6 o powierzchni 0,0117 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/000079293/3. 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość gruntowa nr 689/6 oznaczona jest symbolem 2M z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz symbolem 4MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2) W ewidencji gruntów działka nr 689/6 oznaczona jest użytkiem „B” – tereny mieszkaniowe i użytkiem „Bi” - inne tereny zabudowane. 2. Cena wywoławcza: 17 000 zł Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. 3. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 3 stycznia 2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2. 4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 3 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 27 grudnia 2021 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 689/6”. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy. 5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój 6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2 tel. 74 8510963 Sporządziła: J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
117 m2
Lokalizacja:
województwo: dolnośląskie powiat: Wałbrzyski gmina: Jedlina-Zdrój miejscowość: Jedlina-Zdrój ulica: Juliana Tuwima

Podobne oferty w tej lokalizacji