Działka 17859,0m2, Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa
2 650 000 zł 148 zł/m2

POWIERZCHNIA

17 859 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Mamy Państwu do zaoferowania dwie działki produkcyjno-usługowe w pełni uzbrojone i zabudowane obiektami o charakterze produkcyjno-magazynowym. Na pierwszej działce o powierzchni 10 336 m2 znajduje się obiekt produkcyjno-magazynowy o pow. 600 m2 i fundamenty obiektu przeznaczonego na produkcję oraz funkcję biurową z zapleczem socjalnym ( razem około 600m2, projekt obiektu w cenie działki). Na drugiej działce o powierzchni 7 523 m2 znajdują się 2 obiekty produkcyjno-magazynowe. Każdy po 200 m2. Obie działki posiadają wewnętrzne drogi asfaltowe i parkingi. Na terenie parcel znajdują się 3 podziemne zbiorniki na wodę, każdy o pojemności 30 000 litrów. Teren podłączony jest do sieci kanalizacji miejskiej i posiada własny system odprowadzania deszczówki. Na mniejszej działce zlokalizowana jest wieża transformatorowa. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolami PU-tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, dla których przewiduje się funkcje: Przeznaczenie podstawowe: tereny i zabudowa produkcyjna, w tym bazy, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługa komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią. Przeznaczenie dopuszczalne: handel hurtowy, z wyłączeniem obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, produkcja rolnicza, obiekty towarzyszące takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty, stacje paliw i inne usługi związane z obsługą ruchu samochodowego. Ponad to nieruchomość jest położona w granicach jastrzębsko-żorskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przewiduje szereg ulg podatkowych dla inwestorów: Specyfika ulg polega na całkowitym zwolnieniu firm z płacenia podatku dochodowego – do wysokości jego skumulowania się do wartości nawet 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych, które są niezbędne do uruchomienia działalności. Tego typu kosztami są wszystkie koszty, włącznie z zakupem gruntu, maszyn (również używanych), budową hal produkcyjnych itp. Alternatywną formą pomocy publicznej jest zwolnienie inwestora z płacenia podatku dochodowego, w odniesieniu do dwuletnich kosztów pracy wszystkich pracowników ponoszonych przez inwestora. Szczególna lokalizacja nieruchomości umożliwia zatem dużo większą opłacalność dla inwestora niż działalność zlokalizowana na działce po za taką strefą. Położenie na południu Śląska gwarantuje zarówno bliski dostęp do najbardziej uprzemysłowionych i zaludnionych obszarów regionu (konurbacja katowicka oraz Bielsko-Biała), jak i niewielką odległość do Beskidu Śląskiego – pasma górskiego o charakterze rekreacyjno-turystycznym. Naturalną konsekwencją tej lokalizacji jest najbliższy dostęp do południowej granicy kraju wraz z przejściami granicznymi, jak i możliwość korzystania z obecnej oraz przyszłej infrastruktury drogowej, która otwiera dostęp do całej Europy. Opisywana nieruchomość jest w bardzo niewielkiej odległości (kilka km) od autostrady A1 i jej zjazdów. Autostrada ta w zamyśle łączy południe Europy z północną oraz krzyżuje się z autostradą A4 relacji wschód-zachód. 10 km od działki znajduje się także jedno z większych na południowej granicy kraju przejście graniczne dla towarowego transportu kolejowego a 20 km od działki przejście dla transportu kołowego na trasie drogi ekspresowej S1. Cena : 2 650 000 zł netto + VAT 23%-do negocjacji. Polecamy i zapraszamy na prezentację.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa

Podobne nieruchomości