Działka 204 m2, Jasło
2 000 zł 9,80 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Jasło - 204 m2

Cena 2 000 9,80 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

WG.6840.22.2019 Jasło, dnia 16.10.2019 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 3A - PGR, obejmującej działkę ewid. nr 1/141, o pow. 0,0204 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/000pokaż telefon Działka położona w Jaśle przy ulicy Mendysa, w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz terenów do zabudowy mieszkalnej lub usługowej. Uzbrojenie pełne. Działka powstała w wyniku podziału działki 1/51 w celu udostępnienia jej do użytkowania właścicielom sąsiednich posesji. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w kompleksie oznaczonym symbolem ZP3 – teren zieleni i wody otwartej – wydzielenie i ochrona istniejącego cieku wodnego oraz ukształtowanie wzdłuż niego pasa zieleni jako obudowy biologicznej. Cena wywoławcza wynosi 13 074,90 zł (10 630,00 zł + 23% VAT) Wadium wynosi 1308,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiem złotych 00/100) PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 listopada 2019 ROKU O GODZ. 1000  W SALI NR 304 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Jasła Nr 81 8627 10pokaż telefon Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu (013pokaż telefon, (013pokaż telefon. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl. Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………………………….. Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………………………….
Numer oferty: ZSlc-00000344
Osoba odpowiedzialna zawodowo: GC Trader
Nr licencji zawodowej: brak danych
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Jasło
Cena:

2 000 zł

Cena za m2
9,80 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Liczba pokoi:
0
Piętro:
Parter
Liczba pięter w budynku:
0
Rok budowy:
0
Powierzchnia całkowita:
204 m2
Powierzchnia działki:
204 m2
Lokalizacja:
województwo: podkarpackie powiat: Jasielski miejscowość: Jasło
Numer oferty:
ZSlc-00000344


Mapa

Podobne nieruchomości