Działka 177 m2, Gorzów Wielkopolski, nieruchomoś...
22 200 zł 125 zł/m2
Kontakt

Działka inna na sprzedaż Gorzów Wielkopolski, nieruchomość zabudowana, Wyszyńskiego - 177 m2

Cena 22 200 125 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski (tel. 95 7pokaż telefon)na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10 s . 227 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki gruntowej nr 915/5 o pow. 177m2 zabudowana budynkiem o charakterze komercyjnym (budynek magazynowo biurowy o pow. zabudowy 59m2, pow. użytkowa 53m2) położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wyszyńskiego, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 29 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 960,00zl. Na podstawie art. 962 S 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn.. sprawy Km 1136/18 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta 117) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zwiń opis

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Gorzów Wielkopolski, nieruchomość zabudowana, Wyszyńskiego
Cena:

22 200 zł

Cena za m2
125 zł/m2
Rodzaj działki:
inna
Powierzchnia całkowita:
177 m2
Lokalizacja:
województwo: lubuskie powiat: Gorzów Wielkopolski gmina: Gorzów Wielkopolski miejscowość: Gorzów Wielkopolski ulica: Wyszyńskiego


Mapa

Podobne nieruchomości