Działka 1572 m2, Gogolewo
46 700 zł 29,71 zł/m2
Kontakt

Działka rekreacyjna na sprzedaż Gogolewo - 1572 m2

Cena 46 700 29,71 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

RGNPP.6840.76.2019.AL Dębnica Kaszubska, dn. 30.07.2019r. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki położonej nad jeziorem Dobrskim gmina Dębnica Kaszubska, powiat słupski wadium płatne w terminie do dnia 26.08.2019 r. przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2019 r., godz. 8:30 Nieruchomość położona jest w miejscowości Gogolewo, gminie Dębnica Kaszubska, powiecie słupskim, województwie pomorskim. Odległość do Słupska wynosi ok 30 km, natomiast do Bytowa ok 40 km. Do centrum Dębnicy Kaszubskiej odległość to ok 20 km. W odległości ok 130 m od działki znajduje się jezioro Dobrskie. Działkę otaczają liczne lasy oraz pola uprawne. Dostęp komunikacyjny – droga gruntowa. Kształt działki zbliżony do prostokąta. W drodze przebiega sieć energetyczna. Nieruchomość znajduje się w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi’’ Przeznaczenie zgodnie z MPZP: teren oznaczony symbolem 12UTL - tereny zabudowy turystyczno - rekreacyjnej o charakterze letniskowym - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - XXXVIII/260/2009 z dnia 2009-11-26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zespołu zabudowy turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Dobra gmina Dębnica Kaszubska (TEREN B - część wschodnia). ? Nieprzekraczalna linia zabudowy: 10 m od drogi 2KD (D) ? minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 65%, maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 15%, ? zabudowa parterowa bez poddasza użytkowego – wysokość budynku do 5m, kąty nachylenia połaci dachowych do 30%. Informacje dotyczące PRZETARGU: ? termin poprzedniego przetargu - I: 26.07.2019 r. ? warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, ? wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 26.08.2019 r., w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (w godzinach pracy urzędu) lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 00pokaż telefon. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 26.08.2019 r., ? wadium wpłaconą przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium/zaliczkę zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, ? wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ? cena, podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności, ? organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu/rokowań z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu. ? Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, ? powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy, ? przetarg odbędzie się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, w Dębnicy Kaszubskiej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub telefonicznie: Alicja Lichtensztein tel. 59 8pokaż telefon lub kom. 666pokaż telefon, Kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska tel: 666pokaż telefon
Numer oferty: 23962/3186/OGS
Zwiń

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Gogolewo
Cena:

46 700 zł

Cena za m2
29,71 zł/m2
Rodzaj działki:
rekreacyjna
Powierzchnia całkowita:
1 572 m2
Powierzchnia działki:
1 572 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Pomorskie powiat: Słupski gmina: Dębnica Kaszubska miejscowość: Gogolewo
Numer oferty:
23962/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości