Działka 1550 m2, Gogolewo
35 670 zł 23,01 zł/m2
Kontakt

Działka budowlana na sprzedaż Gogolewo - 1550 m2

Cena 35 670 23,01 zł/m2
Sprawdź ratę kredytu >>

Więcej informacji

RGNPP.6840.79.2019.AL Dębnica Kaszubska, dn. 05.08.2019r. WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA II PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W GOGOLEWIE, GMINA DĘBNICA KASZUBSKA wadium płatne w terminie do dnia 05.09.2019 r. przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2019 r., godz. 9:30 Gogolewo jest wsią sołecką położoną w północno-wschodniej części gminy Dębnica Kaszubska, w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, przy drodze powiatowej Głobino – Podkomorzyce – działka nr 141/1 położona jest na skraju wschodniej części wsi. W odległości ok. 75 m. znajdują się budynki mieszkalne, natomiast w odległości ok. 150 m.znajduje się akwen wodny. Dojazd do działki z drogi powiatowej, a następnie ok 300 m drogą gminną. Uzbrojenie terenu: w odległości ok 70 m sieć wodociągowa, energetyczna i kanalizacyjna, sieć projektowana kanalizacyjna i wodociągowa w drodze nr 85. Teren równy o lekkim spadzie, dogodny pod zabudowę. Na działce występują punktowe stanowiska archeologiczne. Nieruchomość położona jest w miejscowości Gogolewo, w której w odległości ok 2 km od działki znajduje się duże jezioro Dobrskie, wykorzystywane turystycznie . Dla terenu, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość sporządzone zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przewiduje obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Uchwała XLI/296/2014 z dnia 2014- 03-26 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska oraz przyjęcia tekstu jednolitego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska wynikającego z tej zmiany). Informacje dotyczące PRZETARGU: ? termin poprzedniego przetargu - I: 26.07.2019 r. ? warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacenie wymaganego wadium z podaniem numeru działki i miejscowości. Uczestnik przetargu, zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty, a osoby prawne - pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Nie dotyczy to obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, ? wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 29.08.2019 r., w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (w godzinach pracy urzędu) lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 00pokaż telefon. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 29.08.2019 r., ? wadium wpłaconą przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium/zaliczkę zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, ? wpłacenie wadium, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ? cena, podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności, ? organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu/rokowań z uzasadnionej przyczyny, w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu. ? Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy, ? powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.ug.debnicakaszubska.ibip.pl, www.debnicakaszubska.eu, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska i na tablicach sołectw Gminy, ? przetarg odbędzie się w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a w Dębnicy Kaszubskiej. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub telefonicznie: Alicja Lichtensztein tel. 59 8pokaż telefon lub kom. 666pokaż telefon, Kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska tel: 666pokaż telefon
Numer oferty: 23963/3186/OGS
Zwiń

Kategoria:
Działki i grunty na sprzedaż
Lokalizacja:
Gogolewo
Cena:

35 670 zł

Cena za m2
23,01 zł/m2
Rodzaj działki:
budowlana
Powierzchnia całkowita:
1 550 m2
Powierzchnia działki:
1 550 m2
Ogrodzenie działki:
inne
Lokalizacja:
województwo: Pomorskie powiat: Słupski gmina: Dębnica Kaszubska miejscowość: Gogolewo
Numer oferty:
23963/3186/OGS


Mapa

Podobne nieruchomości