Działka 4500,0m2, Gąski
180 000 zł 40 zł/m2

POWIERZCHNIA

4 500 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Na sprzedaż 3 działki budowlane położone nad Jeziorem Juchówko Małe w miejscowości Gąski (10 minut do Olecka, 20 minut do Ełku, 40 minut do Augustowa). Na nieruchomości są wydane warunki zabudowy (więcej informacji poniżej). Media: prąd, woda i kanalizacja w drodze. Inwestycja położona jest na wzgórzu, z którego rozpościera się piękny widok na jezioro i las. Integralną częścią inwestycji jest działka o numerze 281304_5.0009.18/9, która stanowi linię brzegową Jeziora Juchówko Małe. Dostęp do wody jest łagodny i niezarośnięty. Dno linii brzegowej jest piaszczyste i pozbawione gwałtownych spadków. Działki o numerach 35/21, 35/23, 35/24 są oddzielone od linii brzegowej działki 18/9 przez mało uczęszczaną utwardzoną drogę gminną, która łączy Gąski z miejscowością Zabielne. Jezioro Juchówko Małe, to akwen o powierzchni około 20 hektarów, na którym obowiązuje strefa ciszy. Nieco ponad połowę linii brzegowej stanowi las mieszany, a pozostałą część pola z zabudową jednorodzinną. Brak aktywnych gospodarstw rolnych sprawia, że woda w jeziorze jest czyta, a powietrze nie niesie ze sobą obcych zapachów. W najbliższej okolicy znajdują się liczne jeziora: - j. Kukowino (strefa głośna) - j. Zajdy (strefa cicha) - j. Dudeckie (strefa cicha) - j. Przytulskie (strefa cicha) Działka nr 281304_5.0009.35/21 Powierzchnia: około 5400 m2 Cena: 50 zł / m2 Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce ozn. nr geod. 35/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gmina Olecko. 1. Rodzaj inwestycji oraz ustalenia dotyczące funkcji terenu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce ozn. nr geod. 35/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Gąski, gmina Olecko. Funkcja terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych: 2.1 Ustalenia dotyczące warunków i wymagań dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) W zakres planowanej inwestycji wchodzi: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podpiwniczonego parterowego z poddaszem użytkowym, o powierzchni zabudowy około 200 m2 i szerokości elewacji frontowej do 15 m oraz wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu 11 m. 2) Geometria dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 35 do 45 stopni pokryty dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglastoczerwonym lub brązowym. 3) Maks. powierzchnia zabudowy – 4% pow. terenu. 4) Linia zabudowy – nieprzekraczalna w odległości 100m od brzegu jeziora Juchówek. 5) Do projektowanego budynku i urządzeń z nim związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiające dostęp do drogi publicznej odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych. 6) Miejsca postojowe dla samochodów osobowych należy zlokalizować na terenie działki w ilości 2 m-ca stałego postoju. Działka nr 281304_5.0009.35/23 Powierzchnia: około 4500 m2 Cena: 40 zł / m2 Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce ozn. nr geod. 35/23 w obrębie ewidencyjnym Gąski, gmina Olecko. 1. Rodzaj inwestycji oraz funkcja terenu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce ozn. nr geod. 35/23 w obrębie ewidencyjnym Gąski, gmina Olecko. Funkcja terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Warunki szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 2.1 Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego: 1) W ramach inwestycji dopuszcza się: Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym, o szerokości elewacji frontowej do 14 m, powierzchni zabudowy do 160 m2 i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu do 10m. 2) Geometria dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia połaci 30-45 stopni, pokryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę. 3) Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maks. 5% 4) Linia zabudowy – nieprzekraczalna wyznaczona wzdłuż granicy strefy ochronnej jez. Juchówko Małe 5) Do projektowanego budynku i urządzeń z nim związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiające dostęp do drogi publicznej odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych 6) Na wnioskowanej działce należy zlokalizować 2 m-ca stałego postoju dla samochodów osobowych Działka nr 281304_5.0009.35/24 Powierzchnia: około 6200 m2 Cena: 60 zł / m2 Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce ozn. nr geod. 35/24 w obrębie ewidencyjnym gmina Olecko. 1. Rodzaj inwestycji oraz funkcja terenu: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce ozn. nr geod. 35/24 w obrębie ewidencyjnym Gąski, gmina Olecko. Funkcja terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 2.1 Ochrona i kształtowanie ładu przestrzenne 1) W ramach inwestycji dopuszcza się: Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym, o szerokości elewacji frontowej do 14 m, powierzchni zabudowy do 160 m2 i wysokości od poziomu terenu do kalenicy dachu do 10 m 2) Geometria dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznych połaciach i nachylenia połaci 30-45 stopni, pokryty dachówką lub materiałem imitującym dachówkę 3) Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maks. 5% 4) Linia zabudowy – nieprzekraczalna wyznaczona wzdłuż granicy strefy ochronnej jez. Jochówko Małe 5) Do projektowanego budynku i urządzeń z nim związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiające dostęp do drogi publicznej odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych 6) Na wnioskowanej działce należy zlokalizować 2 m-ca stałego postoju dla samochodów osobowych Działka nr 281304_5.0009.18/9 Powierzchnia: około 3500 m2 Cena: 70 zł / m2 Linia brzegowa Jeziora Juchówko Małe.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Gąski

Podobne nieruchomości