To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, krakowski, Filipowice

Działka na sprzedaż Filipowice,

181688 m2
1 536 781 PLN 8 zł/m2
Opis
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek położonych w obrębie 0006 Filipowice, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, działki o nr ew.: 1761, 1762, 1892, 1928, 1936, 1939, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945, 1948, 1950, 1953, 1955, 1957, 1960, 1961, 1962 , 1964, 1967, 1975, 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013, 2014, 2020, 2022, 2024, 2025, 2028/2, 2029/2, 2033, 2036/1, 2038, 2058/1, 2058/3, 2083, 2162, 2163, 2165, 2175, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2187, 2190, 2196, 2210, 2212, 2225/1, 2229/2, 2230, 2236, 2243, 2246, 2247, 2405, 5993, 6062 o powierzchni łącznej 18,1688ha KW KR2K/00009449/9, KR2K/00047263/9, KR2K/00049486/2, KR2K/00048213/1, KR2K/00048317/0, KR2K/00051740/8, KR2K/00051741/5, KR2K/00050027/7, KR2K/00047205/5, KR2K/00047735/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach Za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 1 536 781,00zł. Wadium wynosi 10 % ceny wywołania. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży. Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 06.09.2021 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI FILIPOWICE >< NIE OTWIERAĆ”. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 14.09.2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej. Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 06.09.2021 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej http://www.bogdanloboz.pl/ Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 06.09.2021 r. Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com. Kontakt: Syndyk Bogdan Łoboz tel: 513 087 074 syndyk.loboz@gmail.com
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
181 688 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: Krakowski gmina: Krzeszowice miejscowość: Filipowice