To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Goleniów

Dom na sprzedaż Goleniów, ul. Lawendowa 17a

164 m2
475 000 PLN 2 896 zł/m2
Opis
UBERNA NIERUCHOMOŚCI OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY DOTYCZĄCY nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej o kubaturze 520,80 m2 położonej w Goleniowie ul. Lawendowa 17A, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1O/00045795/5 WARUNKI PRZETARGU 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 475.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych) 2. Warunkiem nabycia nieruchomości jest: • złożenie pisemnej oferty na nabycie nieruchomości. Oferta powinna zawierać co najmniej: o oferowaną cenę, o sposób i termin zapłaty, o oraz udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji, o zgodę RODO, • w przypadku osób prawnych aktualny odpis rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpis uchwały podjętej przez upoważniony organ w formie aktu notarialnego w przedmiocie nabycia; • kopia dowodu wpłaty wadium. • Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta kupna nieruchomości – DOM Goleniów ul. Lawendowa 17a” należy składać w siedzibie firmy UBERNA NIERUCHOMOŚCI 72-100 Goleniów przy ul Konstytucji 3 Maja 25 do dnia 6.11.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 lub korespondencyjnie na podany powyżej adres. • Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (słownie: dziesięć procent) z dopiskiem “Przetarg - DOM Goleniów ul. Lawendowa 17a” – Uberna Nieruchomości, 72-100 Goleniów, ul. Konstytucji 3-go Maja 25 na rachunek bankowy UBERNA NIERUCHOMOŚCI – Beata Uberna nr 26 1240 3839 1111 0010 9369 3357 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. W przypadku nie przyjęcia oferty wadium zostanie zwrócone oferentowi do 7 dni. Wadium przepada na rzecz Właścicieli, gdy oferta zostanie przyjęta, a oferent nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży, bądź nie uiści całości ceny. Wadium przepada również wówczas, gdy oferent cofnie ofertę po upływie terminu do składania ofert. • Osoby zainteresowane ofertą mają możliwość dokonania oględzin nieruchomości, wglądu w dokumentację oraz zadawać pytania w siedzibie UBERNA NIERUCHOMOŚCI po wcześniejszym uzgodnieniu z Beatą Uberna tel. +48 606 98 22 77. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 25, w dniu 15.11.2019 r. o godz.16:00. W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert, Właściciel wybierze ofertę najkorzystniejszą. W wyborze ofert decyduje przede wszystkim: cena, termin, sposób zapłaty oraz spełnienie przez oferenta wszystkich warunków przetargu. Osoby prawne mogą w niej uczestniczyć za pośrednictwem swych organów lub osób posiadających pełnomocnictwo notarialne do tej czynności. 4. Rozstrzygnięcie, co do wyboru ofert rozstrzyga się protokołem sporządzonym w formie pisemnej. 5. Po dokonaniu wyboru ofert zbywca ustala z nabywcą termin zawarcia umowy. 6. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia aktu notarialnego, chyba, że w umowie określono inny termin. 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w formie aktu notarialnego, którego wszystkie koszty ponosi nabywca. 8. Właściciel ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. ------------------------------ Pomimo, iż Doradcy UN przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryfikacja wszystkich danych przekazanych przez właściciela lub osoby trzecie w zwiazku z tym opisy mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji - zalecamy ich osobistą weryfikację Oferta, dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC oraz innych właściwych przepisów prawnych. ------------------- Informujemy, że administratorem danych osobowych, które pozyskane mają zostać na potrzeby nawiązania kontaktu/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonym zapytaniem o ofertę nieruchomości będzie Uberna Nieruchomości. Za Nami już ponad 3600 pomyślnie zrealizowanych transakcji. Działamy na rynku nieruchomości 20 lat. Załatwiamy kompleksowo we współpracy z doradcami kredytowymi formalności kredytowe proponując ofertę 25 banków. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 EURO. Nasze oferty są dostępne na ponad 50 portalach polskich oraz dodatkowo na ponad 25 portalach na całym świecie. Uczestniczymy w Zachodniopomorskim Systemie Wymiany Ofert z ponad 80 biurami. Zajrzyj na uberna.pl. Znajdziesz tam: domy w Goleniowie, mieszkania w Goleniowie, działki w Goleniowie, lokale w Goleniowie, obiekty w Goleniowie, zachodniopomorskie nieruchomości. SPECJALIZUJEMY SIĘ W INWESTOWANIU I ZABEZPIECZANIU MAJĄTKU W NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ W METALACH SZLACHETNYCH I STRATEGICZNYCH W SZWAJCARII. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Więcej
Dom:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
5
Powierzchnia całkowita:
164 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Goleniowski gmina: Goleniów miejscowość: Goleniów ulica: ul. Lawendowa 17a

Podobne oferty w tej lokalizacji