Lokal użytkowy 2140,0m2, Strumień
2 909 250 zł 1 359 zł/m2

POWIERZCHNIA

2140,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

parter / 2

Expander

Szczegóły

Informacje dodatkowe:
instalacja p-poż., kanalizacja, ochrona, ogrzewanie, sieć komputerowa, zaplecze socjalne
Okolica:
autobus, las, niska zabudowa, pkp

Opis oferty

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA HALAMI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWAMI ORAZ BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży to kompleks użytkowy tworzący zakład produkcyjny do którego prowadzi dojazd od drogi publicznej w miejscowości Pruchna, w województwie cieszyńskim, w gminie Strumień. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa przemysłowa, tereny rolne oraz zadrzewione, w dalszej odległości zabudowa mieszkalna. KOMPLEKS CZTERECH DZIAŁEK: Łączna powierzchnia: 1.73 ha Dojazd: drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej, kostki brukowej, miejscowo z płyt betonowych Ogrodzenie: pełne, dwie bramy wjazdowe Media: energia elektryczna, sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna Parkingi: asfaltowe, z kostki brukowej i płyt betonowych Przeznaczenie zgodne z MPZP: obiekty produkcyjne, składy, bazy, magazyny i usługi ZABUDOWANIA: 1). Budynek składający się z dwóch hal produkcyjno – magazynowych o pow. użytkowej 1698 m2, połączonych łącznikiem z dobudowaną wiatą o konstrukcji stalowej. Jedna hala konstrukcji żelbetonowej i stalowej, druga – konstrukcji stalowej. Sposób użytkowania: hale produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia socjalne, laboratorium, kotłownia Rok budowy: 1998, po remoncie przeprowadzonym w latach 2008-2010, podczas remontu wykonano nowe ściany i dach z płyt warstwowych, naświetlenie z poliwęglanu. W latach 2015-2016 wykonano nowe posadzki betonowe, zbrojone z posypką kwarcową. 2). Budynek biurowo – socjalny o pow. użytkowej 441.50 m2, wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W konstrukcji murowanej i żelbetonowej. Sposób użytkowania: biurowo – socjalny Rok budowy: 1980, w latach 2012-214 rozbudowa i nadbudowa obiektu 3). Stacja transformatorowa o pow. zabudowy 25 m2 Więcej szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo. Suma oszacowania wynosi 3 879 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 909 250,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 497 900,00 zł. Przewidywany termin licytacji: 2021 rok – zapytaj o termin – – – – – Pouczenie: Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. – Ogłoszenie na zlecenie wierzyciela.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Strumień