Magazyn 63000,0m2, Prostki, Kolejowa
22 000 000 zł
Skontaktuj się

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach 1. Przedmiotem przetargu (aukcji) są składniki majątkowe wchodzące w skład masy upadłości spółki działającej pod firmą POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach w zakresie opisanym we wniosku syndyka do Sędziego komisarza o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 25 lipca 2023 r., przy uwzględnieniu wyłączeń opisanych w ww. wniosku. 2. Cena wywoławcza wynosi 22.000.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony złotych) brutto, zaś zasady opodatkowania zostały wskazane we wspominanym wniosku Syndyka do Sędziego komisarza z dnia 25 lipca 2023 r. 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości POL-FOODS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach o numerze: 36 1160 22pokaż telefon, wadium w wysokości 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) z dopiskiem „Przetarg na nabycie składników przedsiębiorstwa - sygn. akt VIII GUp 89/20”. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 5 października 2023 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2023 r., w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXVII, o godz. 1200. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały we wniosku syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 25 lipca 2023 r., znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 89/20. 7. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VIII GUp 89/20 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Ludnej 9 lok. 1 w Warszawie. 8. Dodatkowe informacje odnośnie do przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Ludnej 9 lok. 1 w Warszawie, tel. 501pokaż telefon, .

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Prostki, Kolejowa