Działka 5767,0m2, Radzymin, Nadma
2 690 490 zł 466,53 zł/m2

POWIERZCHNIA

5 767 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Sprzedam atrakcyjną działkę zlokalizowaną w gm. Radzymin msc. Nadma. Idealna lokalizacja dla ApartHotelu, CondoHotelu lub domu spokojnej starości. OPIS TERENU INWESTYCJI: Teren inwestycji obejmuje cztery działki o powierzchni 5767 m.kw. Działki położone są w terenach usług turystyki i hotelarstwa oraz usług gastronomii oznaczonych symbolem UT/UG. Działki znajdują się w strefie zurbanizowanej. Działki usytuowane są w niewielkiej odległości od drogi krajowej łączącej Radzymin z Warszawą. Teren inwestycji jest płaski, pokryty zielenią niską. Brak budynków na działkach. Na sąsiednich działkach znajdują się budynki parterowe. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI Inwestycja obejmuje budowę dwóch budynków apartamentowych z jedną kondygnacją garażu podziemnego wraz z drogą wewnętrzną, dojściami, dojazdami, parkingiem naziemnym i terenami zieleni urządzonej. Budynki są projektowane jako 4-kondygnacyjne. Na każdej kondygnacji powyżej parteru znajdują się tarasy lub balkony. Dachy zaprojektowane zostały jako płaskie stropodachy odwrócone z tarasami zielonymi. UWARUNKOWANIA Z PLANU MIEJSCOWEGO - Plan zaleca podjęcie działań w celu uporządkowania i podniesienia standardów zabudowy, poprzez wyposażenie terenów w układ dróg i ulic lokalnych i dojazdowych oraz urządzenia infrastruktury technicznej - Nakazuje się zachowanie co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roślinnością w granicach działki budowlanej. -W granicach strefy zurbanizowanej dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w odległości 20 m od granicy lasu. -Przeznaczenie terenu pod usługi turystyki i rekreacji oraz dopuszcza się lokalizację obiektów o funkcji usług gastronomii jako wolnostojących lub wbudowanych. -Plan ustala maksymalną wysokość zabudowy: 4 kondygnacje. -Zakazuje się wznoszenia budowli o wysokości większej niż 12 m nad poziom terenu. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI Inwestycja obejmuje budowę dwóch budynków apartamentowych z jedną kondygnacją garażu podziemnego wraz z drogą wewnętrzną, dojściami, dojazdami, parkingiem naziemnym i terenami zieleni urządzonej. Budynki są projektowane jako 4-kondygnacyjne. Na każdej kondygnacji powyżej parteru znajdują się tarasy lub balkony. Dachy zaprojektowane zostały jako płaskie stropodachy odwrócone z tarasami zielonymi. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone przez Emmerson nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy najwyższej staranności, aby przedmiotowe informacje były zaprezentowane możliwe najbardziej szczegółowo i wyczerpująco, jednak wobec faktu, że pochodzą one od innych osób, Emmerson nie ponosi odpowiedzialności za ich szczegółowość i dokładność.
Numer oferty: GS-297452
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Grzegorz Matryba

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Radzymin, Nadma

Podobne nieruchomości