Działka 2616,0m2, Nadma
759 000 zł 290,14 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

2 616 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły oferty 363634

Opis oferty

Woźniakowski Nieruchomości prezentuje piękną działkę inwestycyjną o powierzchni 2616 m2 znajdującą się w miejscowości Nadma w gminie Radzymin, powiat Wołomin pod Warszawą. Aktualnie jest REZERWACJA. Grunt inwestycyjny jest w kształcie prostokąta. Prezentowana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie łąk i zabudowy mieszkaniowej. Jest to idealna propozycja pod inwestycję dla firm, które mogą pobudować tutaj hale produkcyjne, magazynowe lub inny lokal usługowy. Działka jest położna bezpośrednio przy zjeździe z trasy S8 na Wołomin. Jej usytuowanie zapewnia szybki i wygodny dojazd do Wołomina około 7 minut i do granicy Warszawy niespełna 15 minut autem. Dobra lokalizacja nieruchomości dla osób dojeżdżających samochodem, do Warszawy mamy zaledwie 14 km i tylko 6 km do Wołomina. Nieruchomość posiada media dostępne w drodze publicznej: prąd. Dodatkową korzyścią tej inwestycji jest rozmiar działki 30 m szerokości i  88 m długości. Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego :  2P/U i 1KD-D Przeznaczenie w planie: - 2P/U Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa (2135 m2) - 1KD-D Drogi publiczne klasy dojazdowej (479 m2) Ustalenia szczegółowe: § 18. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U ustala się: 1) przeznaczenie terenu - zabudowa produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług publicznych; 2) dopuszcza się: usługi w formie lokali wbudowanych, stacje paliw, budynki gospodarcze i garaże, dojścia i dojazdy, drogi wewnętrzne, parkingi, urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW - energetyki słonecznej (ogniwa fotowoltaiczne), urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia wodne; 3) warunki zagospodarowania terenu: a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej, b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01, c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 1,8, d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 15%, e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 2000 m2; 4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy; 5) zasady i warunki kształtowania zabudowy: a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2, b) obowiązuje zakaz realizacji usług publicznych, c) maksymalna wysokość zabudowy: - budynki produkcyjne, składy i magazyny - 40,0 m, - budynki usługowe, budynki gospodarcze i garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 18,0 m, d) kąt nachylenia połaci dachowych do 40°; 6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej: a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami §13, b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §14. § 23. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1KD-D ustala się: 1) przeznaczenie terenów - droga publiczna klasy dojazdowej; 2) dopuszcza się: urządzenia komunikacyjne, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia wodne; 3) zasady zagospodarowania: a) obowiązują ustalenia 1KD-D  -droga istniejąca (ul. Kozłówek), -szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 15,0 m do 50,6 m, b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%, c) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w §8 pkt 3. Zapraszam do prezentacji. Łukasz Jurkiewicz 502pokaż telefon Na 1 miejscu zawsze stawiamy klienta, dlatego z naszą pomocą zakup nieruchomości jest prosty. Współpracujemy z Ekspertem ds. Kredytów, który porówna dla Państwa ofertę wszystkich banków. Możecie liczyć na naszą kompleksową, profesjonalną i sprawną obsługę. Za naszą pracę pobieramy wynagrodzenie. Więcej zdjęć oraz pełną ofertę współpracy znajdziecie na wozniakowskinieruchomosci pl. Na naszym Facebooku codziennie postujemy sprzedane nieruchomości. Oferty zamieszczone przez nas są zawsze aktualne. Sprawdź nas i oceń nas.
Numer oferty: 363634
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Łukasz Jurkiewicz

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Nadma