Działka 1221,0m2, Janczewice, Bruzdowa
587 100 zł 480,84 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

1 221 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

polna

Szczegóły oferty BLN587798

Opis oferty

Na sprzedaż działka mieszkaniowo-usługowa o powierzchni 1221 m2. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 1 UM. Działka jest nieogrodzona. Zabudowa jednorodzinna lub jednorodzinna dwulokalowa, usługi oraz hale i magazyny. Prąd w działce. W cenie działki udział w drodze dojazdowej. Miejscowy plan zakłada: Dla terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczonych symbolem literowym UM ustala się: 1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe: - zabudowa usługowa, - rzemiosło, - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, b) przeznaczenie dopuszczalne: - składy i magazyny, - wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe, - zieleń urządzona, wiaty, altany, obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, place zabaw, zbiorniki wodne małej retencji i inne zbiorniki wodne, - sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, - drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, utwardzenia, parkingi; 2) zakazuje się lokalizacji: a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej i grupowej, b) więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na jednej działce budowlanej z wyłączeniem działki o nr ew. 19/2, c) stacji paliw; 3) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących budynków; 4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego: a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,8, b) minimalna intensywność zabudowy - 0,001, c) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%, d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%, e) maksymalna wysokość zabudowy: - dla wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - 6 m, - dla pozostałych budynków i obiektów budowlanych - 12,0 m, f) geometria dachu - dachy płaskie lub dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45º; 5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900 m2; 6) ustalenia pkt 5 nie dotyczą wydzieleń działek w celu: a) lokalizacji urządzeń i obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, b) lokalizacji nowych dróg wewnętrznych (w tym powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu), c) powiększenia działek sąsiednich, d) regulacji istniejących granic działek; 7) minimalna liczba miejsc do parkowania: a) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej według następujących wskaźników: - dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny, - dla zabudowy usługowej, rzemiosła - minimum 3 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej, - dla składów i magazynów - odpowiednia ilość miejsc postojowych dla maksymalnej liczby wszystkich jednoczesnych użytkowników i pracowników obiektów, lecz nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych i biurowych lub tych części budynków, które pełnią funkcję usługową i biurową z wyłączeniem funkcji magazynowej i składowej. b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej miejsca do parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji. Zapraszam na prezentację. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działki na sprzedaż. Jeśli jednak szukasz czegoś innego, sprawdź, czy nie mamy takiej działki na sprzedaż w naszej ofercie. Współpracujemy z wieloma biurami nieruchomości i agencjami, dzięki czemu nasi doradcy mogą zaoferować naprawdę wiele propozycji ofert na sprzedaż, także ma dostęp do działek i gruntów jeszcze nie wystawionych na rynku. Skontaktuj się z doradcą wskazanym przy ofercie i zapytaj o szczegóły! A może chcesz sprzedać podobną nieruchomość i szukasz warunków do porównania? Skontaktuj się z naszym doradcą wskazanym przy ofercie, który pomoże w przygotowaniu najlepszej strategii sprzedaży Twojej działki. ---- Chcesz kupić, sprzedać lub wynająć nieruchomość? W ramach świadczonej usługi proponujemy aktywny marketing, dzięki czemu nieruchomości szybciej się sprzedają lub wynajmują. Dla domów i mieszkań przygotowujemy profesjonalną oprawę wizualną w tym home staging, sesje fotograficzne, wykonujemy rzuty i plany. Oferty publikujemy na większości portali internetowych, w systemach MLS, na nieruchomościach umieszczamy banery, przygotowujemy i dystrybuujemy informacje drukowane, organizujemy akcje typu "Dzień Otwarty". Jako profesjonaliści możemy wspierać naszych Klientów w całym procesie sprzedaży / zakupu / wynajmu nieruchomości - także pomagając w negocjacjach czy doradzając szczegółowe zapisy w umowach, dbając o zabezpieczenie ich interesów. Jeśli potrzebujesz skorzystać z kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości - również pomożemy go uzyskać w jednym z kilkudziesięciu banków i instytucji finansowych. Potrzebujesz agenta lub chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z doradcą wskazanym przy ofercie!
Numer oferty: BLN587798
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Paulina Brzeszczak

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Janczewice, Bruzdowa