To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: śląskie, Bielsko-Biała, Komorowice Krakowskie

Działka na sprzedaż Bielsko-Biała, Komorowice Krakowskie,

3437 m2
272 000 PLN 79 zł/m2
Opis
Do sprzedania działka o pow. 3450 m2 przy ul. Odrowąża w Bielsku-Białej Komorowicach Krakowskich. Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną B5-MN Działka ma kształt prostokąta o długości około 127metrów i 30 metrów szerokości w najszerszym miejscu. Media nie są doprowadzone, ale są w bezpośrednim sąsiedztwie. Po szczegółowe informację na temat działki zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Poniżej fragment tekstu planu zagospodarowania. 2. Dla jednostek planu. B-4MN. B-5MN . B-6MN. B-7MN. B-8MN i B-9MN ustala się: 2.1. Przeznaczenie terenu: a. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, b. Funkcja uzupełniająca - usługi podstawowe dla obsługi okolicznej ludności, których uciążliwość mieści się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 2.2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: a. dla nowych podziałów minimalną powierzchnię działki z prawem zabudowy - 8 arów (nie dotyczy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ,,R"0), b. obowiązek przeznaczenia minimum 20% powierzchni działki pod zieleń trwałą (drzewa, krzewy), c. dla nowych budynków: • maksymalną powierzchnię zabudowy - 25% powierzchni działki, • maksymalną wysokość - 10 m (do poziomu kalenicy), • dachy kalenicowe o nachyleniu połaci od 30° do 45°, • dojazd do posesji od istniejących oraz projektowanych ulic lokalnych i dojazdowych, • zakaz dojazdu od projektowanej ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem B-O1Z1/2, • linie zabudowy w odległości min. 20 m od krawędzi jezdni ulic zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: B-O1Z1/2, B-O2Z1/2 i B-O3Z1/2, d. lokalizację projektowanych stacji transformatorowych, e. strefy techniczne wolne od zabudowy: » wzdłuż linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV - o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obie strony), • wzdłuż linii napowietrznych średniego napięcia - o szerokości 16 m (po 8 m od osi linii w obie strony), • dla projektowanych stacji transformatorowych - 5 x 5 m, • wzdłuż wodociągu magistralnego 800 mm - o szerokości 16 m (po 8 m od osi wodociągu w obie strony), f. możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów. 2.3. Zasady ochrony kulturowej: a. dla obiektów o charakterze zabytkowym, oznaczonych na załączniku B symbolem „oz”: • przy ul. Hałcnowskiej 77,  • przy ul. Hałcnowskiej 83, • przy ul. Hałcnowskiej 116 konieczność każdorazowego uzgadniania działalności inwestycyjnej (takiej, jak np. remont, adaptacja, modernizacja) z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Lokalizacja to Komorowice Krakowskie, dojazd do centrum w 5-10 minut. Dobre połączenie z obwodnicą. ::LINK DO STRONY http://www.foxbielsko.pl/oferta.aspx?id=1000204 ::KONTAKT DO AGENTA Bartosz Masiak 737337159 bartek@foxbielsko.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Bartosz Masiak (licencja nr: 27586) -------------------------- Po więcej ofert zapraszamy na naszą stronę Fox Nieruchomości Bielsko Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
3 437 m2
Lokalizacja:
województwo: śląskie powiat: Bielsko-Biała miejscowość: Bielsko-Biała dzielnica: Komorowice Krakowskie

Podobne oferty w tej lokalizacji