Dom 150,0m2, Podlesie
3 510 000 zł 23 400 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

150,00 m2

ico powierzchnia dzialki

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

m2

ico liczba pokoi

LICZBA POKOI

-

ico rodzaj domu

RODZAJ DOMU

inny

Szczegóły oferty NET-DS-1663

Opis oferty

Zarządca zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 30/6 i 31/4 o łącznej pow. 6.303 m2, położonej we wsi Podlesie Mleczkowskie, gm. Zakrzew, pow. radomski, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/000pokaż telefon, wchodzącej w skład masy sanacyjnej Elektrix S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Operat dotyczący oszacowania wartości sprzedawanego prawa własności nieruchomości jest dostępny do wglądu w biurze zarządcy Pawła Siwika - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 - 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 3.510.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 355.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 9 lipca 2024 r. do godz. 16.00, w biurze zarządcy mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi. Decydująca jest data wpływu oferty do biura zarządcy. Oferta, która wpłynęła do biura zarządcy po terminie nie będzie rozpatrywana. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2024 r., w biurze zarządcy mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 o godz. 13.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez zarządcę w obecności przybyłych oferentów. Komisji przewodniczy zarządca. Regulamin zawierający szczegółowe warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w konkursie ofert dostępny jest w biurze zarządcy oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: NET-DS-1663

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Podlesie