Dom 625,0m2, 6 pokoi Parcela-Obory
20 000 zł 32 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

625,00 m2

ico powierzchnia dzialki

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

1 160 m2

ico liczba pokoi

LICZBA POKOI

6

ico rodzaj domu

RODZAJ DOMU

wolnostojący

Szczegóły

Informacje dodatkowe:
piwnica
Okolica:
przedszkole

Opis oferty

UNIKALNY, ARTYSTYCZNY DOM POD KONSTANCINEM Warsztaty | Szkolenia | Eventy | Joga ***** ROZKŁAD POMIESZCZEŃ: Parter: * Pracownia 119,7m2, * pomieszczenie gospodarcze 4m2, * przestrzeń recepcyjna 44m2, * garderoba 4m2, * spiżarnia 4m2, * hol 18m2, * łazienka 6m2, * pokój gościnny 7m2, * kuchnia z jadalnią 19m2, * salon 50m2. I Piętro: * Sypialnia 18,5m2, * sypialnia 13m2, * antresola 33,5m2, * garderoba 8m2, * hol 14m2, * łazienka 10m2, * łazienka 7,7m2, * pralnia 4,3m2. Piwnica: * Pracownia 12m2, * pomieszczenie gospodarcze 5m2, * kotłownia 4,5m2, * sauna 4,5m2, * toaleta 4,8m2, * pokój muzyczny 12,6m2. OPIS NIERUCHOMOŚCI: Dom jest absolutnie wyjątkowy. Oboje właściciele są artystami, a projekt tego domu to wynik inspiracji architekturą terenów Prowansji, z której zaczerpnięto tu najwięcej. Klarowne struktury, wyraziste konstrukcje drewniane oraz unikatowe struktury tynków wewnętrznych noszą wiele cech architektury włoskiej i francuskiej. Ten obiekt posiada ogromny potencjał, zarówno dla ludzi zawodowo zajmujących się kreatywną działalnością, jak i dla tych, którzy w tej nie ograniczającej żadnych praktycznie działań przestrzeni będą w stanie zrealizować swoją wizję. Pierwsza kondygnacja to salon z dużą kuchnią, spiżarnią , garderobą oraz gabinetem. W drugiej części domu zamknięta z obu stron przeszklonymi otwieranymi bramami przestrzeń recepcyjna oraz ogromna jednoprzestrzenna pracownia/salon, który można urządzić zgodnie z własną wizją. Na piętrze łączącym obie części domu są sypialnie, łazienki, Wymagania zawodowe i estetyczne właścicieli odzwierciedla charakter tej unikalnej przestrzeni, zarówno życiowej jak i zawodowej. W pierwszym kontakcie z domem uderza niespotykana na co dzień przestrzenność i nieograniczona wysokości pomieszczeń, w których czujemy się doskonale, gdyż ich skala wyważona jest doskonale. Wysokość w najwyższych niezabudowanych stropami miejscach ok. 10m / 7m. W piwnicy urządzono pokój muzyczny oraz przestrzeń dla sauny i łazienki. Dom jest bardzo funkcjonalny, zarówno pod względem komunikacji wewnętrznej, jak również jeśli chodzi o kontakt z ogrodem, enklawą spokoju, doskonale izolującą go od i tak spokojnego otoczenia. W ogrodzie, poza kultywowaną zielenią i lokalną roślinnością, urządzono pokaźną piwnicę na wino. LOKALIZACJA: Zaledwie 20*30 minut drogi od Centrum Warszawy, w enklawie ciszy i spokoju, w bliskości lasu i jezior, będących pozostałością starorzecza Wisły powstał dom z pracownią artystyczną * malarsko * graficzno * rzeźbiarską. Serdecznie zapraszamy na prezentacje! KONTAKT: Marta Falkowska Pecko: +48 5pokaż telefon Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń wynajmujących/sprzedających. Jako biuro nieruchomości pobieramy za usługę pośrednictwa wynagrodzenie w formie prowizji. —————————————— CONTACT: Marta Falkowska Pecko: +48 5pokaż telefon Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis statements of the Landlords/Sellers. As a real estate agency we charge a commission. UNIQUE, ARTISTIC HOUSE NEAR KONSTANCIN Workshops | Trainings | Events | Yoga ***** ROOM LAYOUT: First floor: * Studio 119,7m2, * utility room 4m2, * reception space 44m2, * dressing room 4m2, * pantry 4m2, * hall 18m2, * bathroom 6m2, * guest room 7m2, * kitchen with dining room 19m2, * living room 50m2. 1st Floor: * Bedroom 18,5m2, * bedroom 13m2, * mezzanine 33,5m2, * dressing room 8m2, * hall 14m2, * bathroom 10m2, * bathroom 7,7m2, * laundry room 4,3m2. Basement: * studio 12m2, * utility room 5m2, * boiler room 4,5m2, * sauna 4,5m2, * toilet 4,8m2, * music room 12,6m2. PROPERTY DESCRIPTION: The house is absolutely unique. Both owners are artists, and the design of this house is the result of inspiration from the architecture of the Provence countryside, from which the most was taken here. Clear structures, expressive wooden structures and unique interior plaster structures bear many features of Italian and French architecture. This property has great potential, both for people professionally engaged in creative activities and for those who will be able to realize their vision in this space, which does not limit any practical activities. The first floor is a living room with a large kitchen, pantry , dressing room and a study. In the second part of the house, enclosed on both sides by glazed opening gates, there is a reception space and a huge single-space studio/living room, which can be arranged according to one's own vision. On the first floor connecting both parts The professional and aesthetic requirements of the owners reflect the character of this unique space, both living and professional. In the first contact with the house, one is struck by the unprecedented spaciousness and unlimited heights of the rooms in which one feels comfortable, as their scale is balanced perfectly. Height in the highest unbuilt ceilings about 10m / 7m. In the basement there is a music room and space for a sauna and bathroom. The house is very functional, both in terms of internal communication, as well as when it comes to contact with the garden, an enclave of tranquility, perfectly isolating it from the already quiet surroundings. In the garden, in addition to cultivated greenery and local plants, a sizable wine cellar has been arranged. LOCATION: Just 20*30 minutes away from the center of Warsaw, in an enclave of peace and quiet, in close proximity to the forest and lakes, which are remnants of the Vistula old river bed, a house with an art studio * painting * graphic * sculpture was created. We cordially invite you to the presentations!
Numer oferty: 434057
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Marta Pecko-Falkowska

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Parcela-Obory