Lokal użytkowy 57,71m2, Warszawa, Śródmieście, Graniczna 4
3 800 zł 65,85 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

57,71 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

parter / 16

Szczegóły

 • Kategoria Lokale użytkowe na wynajem
 • Lokalizacja Warszawa, Śródmieście, Graniczna 4
 • Cena

  3 800 zł

 • Cena za m2 65,85 zł/m2
 • Przeznaczenie biuro, usługi, gabinet, inne
 • Liczba pomieszczeń 6
 • Piętro Parter
 • Liczba pięter w budynku 16
 • Powierzchnia całkowita57,71 m2

Opis oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żelazna Brama” (pl. Mirowski 14, 00-138 Warszawa, tel. 22-6pokaż telefon, e-mail: ) wynajmie w drodze przetargu, lokal użytkowy U5 o powierzchni 57,71 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Granicznej 4 w Warszawie. Oferty należy składać do dnia 26.02.2024 r. do godziny 16.00 w Sekretariacie Spółdzielni przy pl. Mirowskim 14 w Warszawie (wejście od ul. Elektoralnej) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego nr U5 przy ul. Granicznej 4”. Oferta powinna zawierać: • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail; • aktualny wypis z CEIDG lub KRS; • rodzaj działalności jaka będzie prowadzona w lokalu; • oferowaną stawkę czynszu netto za 1 m2 lokalu; • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz zaświadczenie (lub dokument) z banku, w którym oferent prowadzi rachunek potwierdzające sytuację finansową oferenta zapewniającą wypłacalność – wszystkie zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed terminem składania ofert; • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i wzorem umowy najmu; • oświadczenie oferenta o przeprowadzeniu remontu lub adaptacji lokalu na własny koszt – w przypadku planowania takich prac; • datę i podpis oferenta lub osób go reprezentujących oraz upoważnienie do reprezentowania oferenta – jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wskazana w CEIDG lub KRS. Informacje dodatkowe: • oferty będą otwarte w dniu 26.02.2024 r. o godz. 16:00. Oferent powinien być dostępny pod wskazanym numerem telefonu w ciągu dwóch godzin od terminu otwarcia ofert; • czynsz nie obejmuje następujących opłat przypadających na lokal: kosztów mediów, podatku od nieruchomości, opłaty przekształceniowej oraz opłaty za szyld reklamowy mocowany do elewacji nad witryną lokalu; • dotychczas w lokalu była prowadzona przychodnia weterynaryjna, pielęgnacja i rehabilitacja zwierząt oraz sklep z karmami dla zwierząt. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w energię elektryczną, zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie. Istnieje możliwość podłączenia telewizji kablowej, linii telefonicznej i szerokopasmowego łącza internetowego; • szczegółowych informacji dotyczących przetargu i najmowanego lokalu oraz możliwości obejrzenia lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni (Warszawa, pl. Mirowski 14) lub pod nr tel. 22-6pokaż telefon; • Spółdzielnia nie wyraża zgody na prowadzenie w lokalu działalności gospodarczej uciążliwej dla mieszkańców; • warunkiem podpisania umowy najmu jest wpłata kaucji stanowiącej równowartość dwukrotności czynszu brutto; • złożona oferta nie podlega zwrotowi; • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Śródmieście, Graniczna 4