To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Gdynia, Kamienna Góra

Mieszkanie trzypokojowe na sprzedaż Gdynia, Kamienna Góra, Wacława Sieroszewskiego

100 m2
2 690 000 PLN 26 900 zł/m2
Opis
APARTAMENT W MODERNISTYCZNEJ  WILLI NA KAMIENNEJ GÓRZE Prestiżowa lokalizacja - Kamienna Góra, 5 minut do plaży, Bulwaru Nadmorskiego, centrum miasta | Modernistyczna willa z 1938 roku | Perełka dla miłośników gdyńskiego modernizmu | Budynek wpisany do rejestru zabytków | Apartament o powierzchni 100 m2, 1 piętro, 3 pokoje | Dużo przestrzeni, wnętrze bardzo dobrze nasłonecznione | Garaż na 2 auta, komórka lokatorska LOKALIZACJA Kamienna Góra uchodzi za najbardziej luksusową i prestiżową dzielnicę Gdyni. Powstała jako przedwojenna ekskluzywna dzielnica letniskowa a potem willowa, która zachowała swój charakter do obecnych czasów. Zabudowa pochodząca z lat 20. XX wieku nosi cechy stylu dworkowego, kontrastuje z nią oryginalna architektura modernistyczna lat trzydziestych o nowoczesnej żelbetowej konstrukcji i ceglanym wypełnieniu. Oprócz układu urbanistycznego oraz zabytkowych willi na Kamiennej Górze znajduje się punkt widokowy na miasto i port oraz wody Zatoki Gdańskiej. W pobliżu znajduje się tętniąca życiem, słynąca z licznych restauracji i luksusowych sklepów ulica Świętojańska, Teatr Muzyczny, Teatr Miejski, Gdyńskie Centrum Filmowe, korty tenisowe, plaża miejska, port jachtowy. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI Modernistyczna willa wzniesiona w latach 1937-1938 przez mjr Jana Mariana Piotrowskiego, dowódcę eskadry z 300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej, adiutanta lotniczego Naczelnego Wodza gen. Broni Władysława Sikorskiego w latach 1941-1943. Autorami projektu są Zbigniew Kupiec i Tadeusz Kossak. Pod koniec lat 30. XX w. budynek zamieszkiwał jej projektant - Zbigniew Kupiec.  W 1983 willę wpisano do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Autorzy projektu: Tadeusz Kossak urodził się 3 października 1906 roku we Lwowie. Ukończył studia na Wydziale Architektonicznym Politechniki Lwowskiej w roku 1933. Po studiach przeniósł się do Gdyni. Był współautorem wielu projektów, m.in. kościoła franciszkanów pw. św. Antoniego w Gdyni, willi hrabiny Łosiowej przy ul. Korzeniowskiego 7, kamienicy Adama Jurkowskiego przy Skwerze Kościuszki 16, willi Mariana Piotrowskiego przy ul. Sieroszewskiego 1a i kamienicy Kreńskich przy ul. Świętojańskiej 55. Zbigniew Kupiec urodził się 5 stycznia 1905 roku w Krakowie. Jego rodzina przeniosła się do Lwowa, gdzie ukończył gimnazjum oraz rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, które ukończył w 1932 roku. Tego samego roku przeniósł się do Gdyni. W 1937 roku został mianowany członkiem Komisji Budowlanej w Gdyni. Działał do 1939 roku, tworząc w Gdyni, jako autor i współautor, czterdzieści jeden projektów. Ostatnią gdyńską kamienicą ukończoną przed wojną była kamienica Pantarei przy ul. Abrahama 37. Zbigniew Kupiec  i Tadeusz Kossak stworzyli biuro projektowe - Zbigniew Kupiec i Tadeusz Kossak inżynierowie architekci SARP, działające od 1935 roku.  Willa Mariana Piotrowskiego to klasyka modernizmu. Cechuje ją szlachetna prostota, funkcjonalizm i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Dom składa się z dwóch uskokowych brył. Charakterystyczne, zarówno dla projektowanych i realizowanych wówczas gdyńskich kamienic, eleganckich willi i pensjonatów były wielkie przeszklone powierzchnie nadające budynkom szczególną lekkość i jasność. W tej willi to duże, narożne okna, które znakomicie doświetlają wnętrze budynku oraz okna klatki schodowej. Styl, dzięki któremu Gdynia różni się od starych pomorskich miast, to liczne marynistyczne akcenty: okrągłe okna, nawiązujące do okrętowych bulajów, obłe lub ostre bryły budynków, przypominające kadłuby statków, nadbudówki, których pierwowzorem był mostek kapitański. W willi wejście do budynku doświetlone jest oknem o okrągłej formie bulaja. Jest to jedno z kilku okien o tym kształcie, bezpośrednio nawiązującym do morskiego charakteru miejsca. A nadbudówka to "mostek kapitański".  Ważnym elementem architektonicznym jest ogrodzenie z cegły. Ten sam układ cegieł powtarza się w przyziemiu budynku. Cegła pojawia się również na wyższej bryle oraz w okładzinie komina. To prawdziwa perła dla miłośników gdyńskiego modernizmu. INFORMACJE O APARTAMENCIE Apartament o powierzchni 100 m2, 1 piętro. Dwupiętrowa willa. Na każdej kondygnacji znajduje się tylko 1 apartament, czyli 3 w całym budynku. Budynkiem zarządza mała wspólnota mieszkaniowa. Willa  utrzymana jest w świetnym stanie technicznym. Na klatce schodowej zachowane są oryginalne balustrady, schody, posadzki z 1938 roku.  Przeprowadzone remonty: 2018 rok - remont dachu, wymiana opierzeń, wymiana rynien, wymiana zabudowy okien piwnicznych, odkopanie i zabezpieczenie zewnętrznej ściany garażu, zastrzały uszczelniające w ścianach piwnicznych 2021 rok - remont garażu: malowanie, nowa podsufitka, ocieplenie, wentylacja, naprawy opierzeń i pokrycia dachu, montaż pieca akumulacyjnego - remont mieszkania: malowanie, cyklinowanie 2022 rok - wymiana pieca c/o na kondensacyjny DeDietrich o mocy 40kW, remont tarasu mieszkania 1/3 - kompletna wymiana podłoża, ocieplania i odprowadzenia wody deszczowej, klimatyzacja do mieszkania ( kupno ) DAIKIN 6kW Rozkład pomieszczeń w apartamencie: przestronny przedpokój, pokój, duża łazienka, sypialnia z garderobą, kuchnia połączona z jadalnią oraz salon. Jadalnię od salonu oddzielają drzwi przesuwne. W salonie jest duże okno narożne z szerokim parapetem i z imponującym widokiem na zieleń i wille na Kamiennej Górze. Widok jest piękny. Jest możliwość zainstalowania klimatyzacji. Podłogi drewniane. Apartament został wyremontowany w 2021 roku. Wyposażenie z cenie. Natychmiastowe wydanie. Apartament jest przestronny, pomieszczenia są duże, ustawne, rozkład pomieszczeń jest idealny, a wnętrze jest bardzo dobrze doświetlone. Do apartamentu przynależy garaż wolnostojący o powierzchni 44 m2- można zaparkować 2 auta oraz komórka lokatorska o powierzchni 5,24 m2. Dostępne są również przed budynkiem ogólnodostępne miejsca parkingowe.  Spokojna okolica, ulica jednokierunkowa. Zapraszam na prezentację. KONTAKT: Magdalena Watkowska: +48 884 340 403 (licencja zawodowa nr 26535) Pośrednik odpowiedzialny: Joanna Czapska (licencja zawodowa nr 4585) Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń sprzedających. Jako biuro nieruchomości pobieramy za usługę pośrednictwa wynagrodzenie w formie prowizji. —————————————— CONTACT: Magdalena Watkowska: +48 884 340 403 (professional license No. 26535) Broker responsible: Joanna Czapska (professional license No. 4585) Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis statements of the Sellers. As a real estate agency we charge a commission. —————————————— APARTMENT IN A MODERNIST VILLA ON KAMIENNA GÓRA Prestigious location - Kamienna Gora, 5 minutes to the beach, Seaside Boulevard, city center | Modernistic villa from 1938 | A gem for lovers of Gdynia modernism | Building listed in the register of monuments | Apartment of 100 m2, 1 floor, 3 rooms | Lots of space, very well lit interior | Garage for 2 cars, storage cell. LOCATION Kamienna Góra is considered the most luxurious and prestigious district of Gdynia. It was established as a pre-war exclusive summer resort and then villa district, which has retained its character to the present day. The buildings, which date back to the 1920s, bear features of the manor house style, contrasted with the original modernist architecture of the 1930s with modern reinforced concrete construction and brick infill. In addition to the urban layout and historic villas, Kamienna Gora offers a vantage point overlooking the city and harbor and the waters of the Gulf of Gdansk. Nearby is the lively Świętojańska Street, famous for its numerous restaurants and luxury stores, the Musical Theater, the City Theater, the Gdynia Film Center, tennis courts, the city beach, and the yacht harbor. INFORMATION ABOUT THE PROPERTY Modernist villa built in 1937-1938 by Major Jan Marian Piotrowski, squadron commander of the 300th Bomb Squadron of the Mazowiecka Land, air adjutant to Commander-in-Chief Gen. Bronislaw Sikorski in 1941-1943. The authors of the project are Zbigniew Kupiec and Tadeusz Kossak. In the late 1930s the building was inhabited by its designer, Zbigniew Kupiec. In 1983 the villa was entered in the register of monuments of Pomeranian province. The authors of the project: Tadeusz Kossak was born on October 3, 1906 in Lviv. He graduated from the Faculty of Architecture at the Lviv Polytechnic in 1933. After graduation, he moved to Gdynia. He was the co-author of many projects, including the St. Anthony Franciscan Church in Gdynia, Countess Łosiowa's villa at 7 Korzeniowskiego Street, Adam Jurkowski's tenement at 16 Kościuszki Square, Marian Piotrowski's villa at 1a Sieroszewskiego Street and the Kreński tenement at 55 Świętojańska Street. Zbigniew Kupiec was born on January 5, 1905 in Cracow. His family moved to Lviv, where he completed middle school and began studying at the Faculty of Architecture at the Lviv Polytechnic, graduating in 1932. That same year he moved to Gdynia. In 1937 he was appointed a member of the Building Commission in Gdynia. He was active until 1939, creating forty-one projects in Gdynia as author and co-author. The last Gdynia tenement completed before the war was the Pantarei tenement at 37 Abrahama Street. Zbigniew Kupiec and Tadeusz Kossak created a design bureau - Zbigniew Kupiec and Tadeusz Kossak Engineers Architects SARP, operating since 1935. Marian Piotrowski's villa is a classic of modernism. It is characterized by noble simplicity, functionalism and modern structural solutions. The house consists of two dodged blocks. Characteristic, both for the Gdynia townhouses designed and built at the time, elegant villas and boarding houses were large glazed areas giving the buildings a special lightness and brightness. In this villa, it is the large corner windows that brilliantly illuminate the interior of the building and the windows of the staircase. The style that makes Gdynia different from the old Pomeranian cities is the numerous nautical accents: round windows, referring to ship portholes, round or sharp building blocks, reminiscent of ship hulls, superstructures, the prototype of which was the captain's bridge. In the villa, the entrance to the building is illuminated by a window with a round porthole form. It is one of several windows of this shape, directly referring to the maritime character of the place. And the superstructure is a "captain's bridge." An important architectural element is the brick fence. The same arrangement of bricks is repeated in the ground floor of the building. Brick also appears on the higher block and in the cladding of the chimney. This is a real gem for lovers of Gdynia modernism. INFORMATION ABOUT THE APARTMENT Apartment with an area of 100 m2, 1st floor. Two-story villa. There is only 1 apartment on each floor, which is 3 in the whole building. The building is managed by a small residential community. The villa is maintained in excellent technical condition. The staircase retains the original balustrades, stairs, floors from 1938. Renovations carried out: 2018 - Renovation of the roof, replacement of the railings, replacement of the gutters, replacement of the basement window development, excavation and protection of the exterior wall of the garage, sealing stays in the basement walls 2021 - renovation of the garage: painting, new soffit, insulation, ventilation, repairs to the roofing and roofing, installation of an accumulation stove - renovation of the apartment: painting, sanding 2022 - replacement of the c/o furnace with a condensing DeDietrich 40kW, renovation of the terrace of apartment 1/3 - complete replacement of the subfloor, insulation and rainwater drainage, air conditioning to the apartment ( purchase ) DAIKIN 6kW Distribution of rooms in the apartment: a spacious hallway, a room, a large bathroom, a bedroom with a dressing room, a kitchen combined with a dining room and a living room. The dining room is separated from the living room by a sliding door. The living room has a large corner window with a wide window sill and an impressive view of the greenery and villas on Stone Mountain. The view is beautiful. There is a possibility to install air conditioning. Wooden floors. The apartment was renovated in 2021. Equipment with the price. Immediate release. The apartment is spacious, the rooms are large, set, the distribution of rooms is ideal, and the interior is very well lit. To the apartment belongs a detached garage with an area of 44 m2- you can park 2 cars and a storage cell of 5.24 m2. Public parking spaces are also available in front of the building. Quiet neighborhood, one-way street. I invite you to the presentation.
Więcej
Mieszkanie:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
3
Powierzchnia całkowita:
100 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Gdynia gmina: Gdynia miejscowość: Gdynia dzielnica: Kamienna Góra ulica: Wacława Sieroszewskiego

Podobne oferty w tej lokalizacji