Działka 1936,0m2, Ustronie Morskie
1 936 000 zł 1 000 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 936 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

OFERTA DLA DEWELOPERA - INWESTORA, POD BUDOWE HOTELU, PENSJONATU itp. Ustronie Morskie na sprzedaż nieruchomość gruntowa o pow. 1.936 m2, częściowo zabudowana, przeznaczona pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Atrakcyjna lokalizacja - działka położona w centrum nadmorskiej miejscowości wczasowo-letniskowej ok. 500 m od morza, w sąsiedztwie nowych obiektów mieszkalno-pensjonatowych. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona na terenie oznaczonym symbolem 17 UTM. - maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 % pow. działki, - wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym: - minimalna powierzchnia czynna biologicznie 15 % pow. działki. Nieruchomość stanowią dwie sąsiednie wydzielone geodezyjnie działki gruntu: 1) działka o pow. 930 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem o łącznej pow. użytkowej 109 m2. Dom wolno stojący, parterowy z poddaszem mieszkalnym, murowany, ocieplony styropianem z elewacją. 2) działka o pow. 1.006 m2 - niezabudowana. Uzbrojenie: energia, woda, kanalizacja - przyłącza w budynku, gaz - w ulicy przy działce. Kształt działki prostokątny o wym. 43m x 45 m Klasyfikacja użytków: B - 0,0930 ha, Bz - 0,1006 ha. Nieruchomość z z dwustronnym wjazdem, położona pomiędzy ulicą główną i osiedlową. Teren działki ogrodzony siatką oraz zagospodarowany - trawniki, nasadzenia. Transakcja nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Wydanie nieruchomości - do uzgodnienia Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1) przeznaczenie terenu: - zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1. Dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych. 2. Zabudowę, należy kształtować jako budynki wolnostojące usługowe, mieszkalno-usługowe lub mieszkalne jednorodzinne. 3. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację: a) budynków usługowych, w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi); b) budynków mieszkalno - usługowych w tym usług turystycznych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi); c) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi (gospodarczymi). 4. Zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową lub mieszkaniową należy kształtować do wysokości 4 kondygnacji nadziemnych z ostatnią w poddaszu użytkowym. 5. Maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 60 %. 6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 15 %. 7. Budynki garażowe i gospodarcze należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych. 8. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30- 45. 3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; - nie ustalone w planie zasady zabudowy - zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi 4) zasady podziału terenu: Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: - na cele zabudowy mieszkaniowej - 800 m2; - na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 1500 m2; - na cele zabudowy usługowej - 2500 m2; z zastrzeżeniem treści 16 uchwały 5) zasady ochrony środowiska i przyrody - dla nieruchomości położonych w granicach OChK Koszaliński Pas Nadmorski" obowiązują zasady określone w 13 uchwały 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują 7) zasady obsługi w zakresie komunikacji: - dojazd do terenu z: 7KD(D), 48KD(Z), 8KDW - minimalna ilość miejsc postojowych określona w planie nie dotyczy istniejącego zainwestowania, o ile nie ma możliwośc i zrealizowania miejsc postojowych ze względu na istniejącą powierzchnię zabudowy. 8) zasady obsługi w zakresie Infrastmktury technicznej - obowiązują zasady określone w 17 uchwały 9) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych - dla nieruchomości położonych w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego obowiązują zasady określone w I 5 uchwały. 10) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - nie występuje 11) powierzchnia terenu [m2] - ok. 10.874 Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy ! Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Numer oferty: 22260
Nr licencji zawodowej: 578

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Ustronie Morskie

Podobne nieruchomości