Działka 621,0m2, Szczecin, ul. Szybowcowa 27
2 260 000 zł 3 639,29 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

621 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Nieruchomość w nowej cenie! Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków o ponadnormatywnym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego:Budynek A - techniczny - 206,68 m² (nr ewid. 81), Budynek B - mieszkalny- 281,39 m² (nr ewid. 76), Budynek C - mieszkalno - garażowy - 133,02 m² (nr ewid. 62, 78, 79), Stacja trafo (własność ZE) – (nr ewid. 80), Bunkier poniemiecki – (nr ewid. 77, 83), Budynek – (nr ewid. 82), Powierzchnia gruntu – 13 082 m². Nieruchomość zabudowana jest kompleksem budynków o różnorodnym charakterze użytkowania – budynki mieszkalne, techniczne, garaże. W aktualnym stanie pomieszczenia techniczne i garaże w dominującym zakresie stanowią pustostany, wyłączone z użytkowania.Pomieszczenia w budynku mieszkalnym stanowią samodzielne lokale mieszkalne, które pełnią dominującą funkcję nieruchomości. Ponadto na nieruchomości usytuowany jest bunkier poniemiecki oraz stacja trafo (własność ZE). W pobliżu: 700 m – Jezioro Dąbie 1 km – duży dyskont spożywczy 1,5 km – stacja kolejowa Szczecin Dąbie 1,5 km – Szpital Specjalistyczny 3,5 km – centrum Szczecina Uwarunkowania planistyczne Atrakcyjna nieruchomość pod hotel lub dom seniora  w szczecińskiej dzielnicy Prawobrzeże. Uchwała Nr XVII/558/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie osiedle - boisko" w Szczecinie Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym: § 10. Teren elementarny D.D.7204.US 1. Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji; 2) nakazuje się realizację obiektów lub terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 3) dopuszcza się usługi uzupełniające: a) usługi turystyczne (np. obiekty hotelarskie, pensjonatowe), b) usługi biurowe i administracyjne, c) usługi zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (np. przychodnia, usługi pielęgnacji i rehabilitacji), d) usługi opieki społecznej (np. opieka nad osobami starszymi, dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, klub dziecięcy, punkt opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkole), e) gastronomia, rozrywka, f) handel - w lokalach o powierzchni sprzedaży do 100 m², wbudowanych w obiekty usługowe, g) działalność edukacyjno-dydaktyczna, konferencyjno-szkoleniowa; 4) zakazuje się lokalizacji obiektów i terenowych urządzeń sportów motorowych; 5) w bezpośrednim sąsiedztwie posesji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (poza obszarem planu) zakazuje się lokalizacji wybiegu dla zwierząt. Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości na zasadzie nieodpłatnej służebności przesyłu dotyczącej: - powierzchni 167,11 m2 w gruncie pod kanalizację telekomunikacyjną Sprzedaż działki, budynków i budowli podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż urządzeń (kotła gazowego GUS 300) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%. Stan prawny Księga Wieczysta prowadzona jest w Sądzie Rejonowym Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie: Dział I SP - okres użytkowania – 5 grudnia 2089.Dział II – własność: właściciel - Skarb Państwa, użytkownik wieczysty - Telekomunikacja Polska S.A.Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisówDział IV – hipoteki: nie zawiera wpisów. Ochrona konserwatora Strefa komunikacyjna autobus,pociąg,lotnisko, Media woda,kanalizacja,elektryczność,gaz,ogrzewanie,
Numer oferty: T01953

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Szczecin, ul. Szybowcowa 27