To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: małopolskie, krakowski, Siedlec

Działka na sprzedaż Siedlec,

1000 m2
198 000 PLN 198 zł/m2
Opis
| Działka budowlana 10 a, Siedlec blisko Krzeszowic. Piękna działka zlokalizowana w miejscowości Siedlec w gminie Krzeszowice tuż przy granicy z Krzeszowicami. Wymiary to 37 m szerokości (front) i 27 m długości przylegająca do drogi gminnej asfaltowej. Działka w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MNR2. Dopuszczalne wskaźniki powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego dla terenów MNR2 : wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 50% terenu inwestycji, wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 35% terenu inwestycji. Działka płaska częściowo ogrodzona, zlokalizowana ok 5 min do Krzeszowic, 30 minut drogi do Krakowa. Media : prąd, woda, kanalizacja (szambo) w działce. Szczegóły oferty: +48 730 370 993 MPZP Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZANEJ - MIESZKANIOWEJ , USŁUGOWEJ, PRODUKCYJNEJ (MNR: MNR1 - zabudowa poza granicami Parków Krajobrazowych, MNR2 - zabudowa w granicach Parków Krajobrazowych). 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z zabudową produkcyjną komplementarną dla rolnictwa, w tym specjalistycznego, przechowalnictwa, ogrodnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego, hodowli. 3. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) zabudowa usługowa; 2) zabudowa usługowa agroturystyczna, wolnostojące budynki zamieszkania zbiorowego; 4. Przeznaczenie towarzyszące: 1) zieleń urządzona; 2) drogi wewnętrzne, ciągi pieszo - jezdne, trasy rowerowe, ciągi piesze; 3) miejsca postojowe; 4) obiekty małej architektury; 5) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 6) terenowe urządzenia rekreacji, place zabaw; 7) garaże wbudowane, przybudowane i wolnostojące, 8) budynki gospodarcze. 5. W granicach terenów MNR1 i MNR2 obowiązuje zakaz lokalizacji: 1) zabudowy szeregowej i grupowej, 2) otwartych placów składowych o powierzchni powyżej 500m2 , 3) zespołów garaży o liczbie miejsc postojowych powyżej 5, 4) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem zaplecza budowy; 6. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 1) powierzchnie nowo wydzielanych działek: a) w terenach MNR1 powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż - 1000 m2 ; b) w terenach MNR2 powierzchnia nowo wydzielanych działek nie może być mniejsza niż - 1200 m2 ; 2) maksymalna wysokość budynków: a) w terenach MNR1 - 10,5 m, b) w terenach MNR2 - 9 m, c) w terenach MNR1 i MNR2 budynki gospodarcze, garaże - 6 m. 3) geometria dachów w terenach MNR1 i MNR2: a) w terenach MNR1 - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych i kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45°; b) w terenach MNR2 - dachy dwu lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych i kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45°; kalenica powinna być równoległa do dłuższego boku budynku, dach z wyraźnie zaakcentowaną linią okapu, c) dopuszcza się: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego - 16 - Poz. 6396 - stosowanie naczółków, - doświetlenia poprzez okna połaciowe i lukarny, dachy lukarn nie mogą się łączyć, kąt nachylenia daszków lukarn może odbiegać do 5° od kąta nachylenia głównych połaci dachowych; d) dla towarzyszącej zabudowy gospodarczej, garaży oraz wolnostojących budynków usługowych dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, jednospadowych oraz tarasów; nie ustala się spadku dachów jednospadowych. 4) otwory okienne w terenach MNR2 - prostokątne o pionowej artykulacji, w kompozycji szczytu należy zachować symetrię rozmieszczenia otworów; 5) w terenach MNR1 i MNR2 nie określa się formy architektonicznej dla specjalistycznych obiektów towarzyszących gospodarce rolnej, ogrodniczej i hodowlanej, forma, kształt i spadek dachu, mogą być kształtowane w zależności od wymogów technologicznych budowy i potrzeb użytkowania obiektów; 6) dopuszczalne wskaźniki powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego dla terenów MNR1: a) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 75% terenu inwestycji, nie określa się minimalnego wskaźnika powierzchni zabudowy, b) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 15% terenu inwestycji, 7) dopuszczalne wskaźniki powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego dla terenów MNR2: a) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 50% terenu inwestycji, b) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 35% terenu inwestycji, 7. Lokalizacja stacji paliw płynnych w terenach MNR1 jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku pozytywnych wyników rozpoznania hydrogeologicznego, wykluczających możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych ::DODATKOWE INFORMACJE | Nazwa obiektu: nieruchomość gruntowa | Prąd: jest | Woda: jest | Dojazd: asfalt | Otoczenie: działki zabudowane | Kanalizacja: szambo | Komunikacja publ.: bus | Odległość do komunikacji publicznej [m]: 20 | Odległość od centrum [m]: 3000 | Odl. do sklepu [m]: 100 | Odl. do szkoły [m]: 3000 | Odl. do przedszkola [m]: 3000 | Teren ogrodzony: TAK | Wymiary działki [m]: 37 x 27 | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: lekko nachylona | Kształt działki: wielokąt | Ogrodzenie działki: częściowo ogrodzona | Warunki zabudowy: MPZP | Zabudowa działki: brak | ::LINK DO STRONY | sadurscy.pl/offer/BS5-GS-297033 Zobacz Wirtualny Spacer: https://panoramy.galactica.pl/virgo/433814 ::KONTAKT DO AGENTA | Robert Tendera | +48 730-370-993 | robert@sadurscy.pl ::DANE BIURA | Oddział BS5, Nowa Huta | Bracia Sadurscy Dariusz Sadurski | Os. Kazimierzowskie 36 | 31-844 Kraków | 12 265 10 29 | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 000 m2
Lokalizacja:
województwo: małopolskie powiat: krakowski gmina: Krzeszowice miejscowość: Siedlec

Podobne oferty w tej lokalizacji