To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Namysłów

Działka na sprzedaż Namysłów, Smogorzów

2260 m2
76 500 PLN 34 zł/m2
Opis
Oferujemy Państwu na sprzedaż dwie działki budowlane o powierzchniach: 2260 m2 za cenę 76 500 zł (dojazd drogą asfaltową) 2821 m2 za cenę 76 500 zł (dojazd drogą szutrową) Działki przyjmują kształt zbliżony do prostokąta. Ich ukształtowanie pozwala przyszłemu właścicielowi na dogodną aranżację terenu i wybór odpowiedniego projektu budowlanego. Dojazd do nieruchomości zapewnia droga gminna utwardzona oraz droga szutrowa. W pobliżu działek usytuowane są inne zabudowania, także domy jednorodzinne dzięki czemu media tj. prąd, woda i kanalizacja znajdują się w najbliższym sąsiedztwie. Jest to doskonała inwestycja dla osób ceniących sobie kontakt z przyrodą - cisza i malownicze krajobrazy łąki oraz pola, a zarazem bliskość miasta, co zapewni dogodną komunikację Wrocław, Opole, Kluczbork. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwałą nr 594-VIII-22 z dnia 26 maja 2022r, działki oznaczone zostały symbolem S.11MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. INFORMACJE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: PRZEZNACZENIE: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 3) na terenie S.1MN dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 1) ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 1) w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 2) dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: a) nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, b) zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, c) zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć historyczny wizerunek budynku, d) dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, z zastrzeżeniem lit. a, b, c; 3)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) intensywność zabudowy: a) minimalna: 0,01, b) maksymalna: 0,6; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b) budynek mieszkalny: 9 m, c) budynek garażowy i gospodarczy: 5 m, d) budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: 9 m, e) inne obiekty budowlane: 5 m; 5) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6) geometria dachu: a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, b) budynek mieszkalny: stromy, c) budynek garażowy i gospodarczy: stromy lub płaski, d) budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych, ogrodniczych: stromy lub płaski; 7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 1) minimalna szerokość frontów działek: 20 m, 2) minimalna powierzchnia działek: 600 m2, 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1) warunki powiązań z układem zewnętrznym: a) układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 2) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 3) odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 6) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. STAWKA PROCENTOWA: 30%. Kupujący u Nas otrzymują: kilkaset ofert w jednym miejscu, pomoc przy załatwieniu kredytu na zakup nieruchomości, rzetelną informacje o każdej ofercie, sprawdzony stan prawny nieruchomości, możliwość obejrzenia każdej oferty w uzgodnionym wspólnie terminie, uzgodnione warunki i dokumentację do zawarcia umowy przedwstępnej, pełną dokumentację i koordynację aktu notarialnego, protokoły przekazania nieruchomości i liczników, zryczałtowana opłata dla Kupujących to jedynie 1 500 zł netto (1 845 zł brutto). Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/4216 OSOBA PROWADZĄCA Magdalena Wrzesińska tel. (+48) 667 06 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl m.wrzesinska@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
2 260 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: namysłowski miejscowość: Namysłów ulica: Smogorzów

Podobne oferty w tej lokalizacji