Działka 155327,0m2, Mszana
6 950 000 zł 44,74 zł/m2

POWIERZCHNIA

155 327 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Nr oferty: 4/51pokaż telefon Przedmiotowa nieruchomość jest położona w południowo-wschodniej części gminy Mszana, przy granicy z miastem Jastrzębie Zdrój. Działki są zlokalizowane na terenach górniczych, w zachodniej części KWK "Jas-Mos", w odległości ok. 6 km od centrum miasta. Działki graniczą ze sobą i są zagospodarowane jako teren kopalni częściowo zalesiony. Wzdłuż wschodniej granicy działek nr 575/2, 552/53 i zachodniej części działki nr 582/2 oraz poprzez działkę nr 493/53 biegnie droga dojazdowa do i wokół zwałowiska węgla utwardzona płytami betonowymi. Działka nr 538/2 stanowi plan składowy i drogę dojazdową. Działki nr 538/2, 582/2 i 552/53 są uzbrojone w sieć energetyczną, działka nr 571/2 w sieć kanalizacyjną, a działki nr 571/2, 582/2, 550/69, 562/4 w sieć wodociągową. W sąsiedztwie nieruchomości od strony zachodniej i północnej biegnie droga szybkiego ruch. Od strony południowej znajdują się tereny zielone, a od wschodniej KWK "Jas-Mos". Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Przeznaczenie terenu Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/26/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 29 kwietnia 2013 r oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana zatwierdzona Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Gminy Mszana z 26 stycznia 2015 r. działka nr 562/4 leży na terenie oznaczonym jednostką planu E1.U o podstawowym przeznaczeniu pod tereny zabudowy usługowej. Działka nr 571/2 leży na terenie oznaczonym jednostką planu E1.U o podstawowym przeznaczeniu pod tereny zabudowy usługowej. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVI/4/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 10.02.2014 r. działki nr 557/69 i nr 550/36 leżą na terenie oznaczonym jednostką planu 17ZI o podstawowym przeznaczeniu pod tereny zieleni izolacyjnej. Działki nr 552/53, nr 575/2, nr 582/2, nr 571/2 leżą na terenie oznaczonym jednostką planu 17ZI oraz 1P - o podstawowym przeznaczeniu pod tereny produkcyjne. Działki nr 493/53 i 538/2 leżą na terenie oznaczonym jednostką planu 1P - o podstawowym przeznaczeniu pod tereny produkcyjne. Informacja telefoniczna w sprawie oferty jest udzielana w godz. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my
Numer oferty: SRK-GS-1147

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Mszana

Podobne nieruchomości