Działka 2646,0m2, Mechelinki, Klifowa
2 600 000 zł 982,62 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

2 646 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły oferty 854474

Opis oferty

WYMARZONE MIEJSCE W PIERWSZEJ LINII BRZEGOWEJ, TUŻ OBOK ZEJŚCIA NA PLAŻĘ W MECHELINKACH Widok na morze | Bezpośrednie zejście na plażę | Las | Nadmorska miejscowość I Dogodne warunki zabudowy ***** WARUNKI ZABUDOWY: Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza się następujące warunki zabudowy dla działki: * Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa (domy jedno- lub dwumieszkaniowe) z dopuszczeniem usług turystyki wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego lub realizowanych w budynku wolnostojącym; * Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: - wielkość powierzchni zabudowy- max. 20 % powierzchni działki - powierzchnia biologicznie czynna - min. 60 % powierzchni działki - wysokość dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki - 9,5 m - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe; * dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia od 36 do 43 ; dla wolnostojących budynków gospodarczych i garaży dachy dowolne, * poziom posadowienia parteru do 50 cm n.p.t. Działka posiada własne ujęcie wody, prąd w drodze. LOKALIZACJA: Mechelinki stały się popularną odskocznią dla mieszkańców Trójmiejskiej aglomeracji, ze względu na swoje wyjątkowe położenie w pasie nadmorskim oraz bogate walory turystyczne okolicy. Położenie działki w bezpośrednim sąsiedztwie plaży umożliwia wybudowanie domu, który będzie mógł spełniać wiele funkcji. Możliwość budowy domu jednorodzinnego lub o charakterze pensjonatu w zależności od potrzeb przyszłych właścicieli. Nieopodal liczne atrakcje, tereny spacerowe, jogging, jazda na rowerze brzegiem morza , jazdę konna. Bardzo dobra infrastruktura handlowo-usługowa, bliskość deptaka i popularnego molo w Mechelinkach jest niepodważalną zaletą tej nieruchomości. Komfortowe połączenie z aglomeracją miejską zapewnia nam Estakada Kwiatkowskiego oraz Obwodnica Trójmiasta. Komunikacja miejska oferuje bezpośrednie połączenie autobusowe do Gdyni, aż do dworca Gdynia Główna. Dojazd do centrum Gdyni zajmuje ok. 15 min a do Gdańska ok 30 min. Zapraszam do kontaktu! —————————————— KONTAKT: Dorota Korycka: +48 5pokaż telefon Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń Sprzedających. —————————————— CONTACT: Dorota Korycka: +48 5pokaż telefon Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis statements of the Sellers. —————————————— DREAM LOCATION IN THE FIRST LINE OF THE COAST, RIGHT NEXT TO THE DESCENT TO THE BEACH IN MECHELINKI View of the sea | Direct descent to the beach | Forest | Seaside village I Convenient building conditions ***** DEVELOPMENT CONDITIONS: According to the current Local Development Plan, the following development conditions are allowed for the plot: * Land use - residential development (one- or two-family houses) with admission of tourist services built into the body of the residential building or implemented in a detached building; * Principles of development and land use: - the size of the development area- max. 20 % of the plot area - biologically active area - min. 60 % of the plot area - height for single-family housing and tourist services - 9.5 m - 2 overground storeys, including an usable attic; * gable or multi-slope roofs with symmetrical slopes, with an angle of inclination from 36 to 43 ; for detached outbuildings and garages, free roofs, * first floor level up to 50 cm above sea level, The plot has its own water intake, electricity on the road. LOCATION: Mechelinki has become a popular retreat for residents of the Tri-City agglomeration, due to its unique location in the coastal strip and the rich tourist qualities of the area. The location of the plot in the immediate vicinity of the beach makes it possible to build a house that can serve multiple functions. The possibility of building a single-family house or a guesthouse character, depending on the needs of future owners. Nearby numerous attractions, walking areas, jogging, cycling along the seashore , horseback riding. Very good retail and service infrastructure, proximity to the promenade and the popular pier in Mechelinki is an undeniable advantage of this property. Convenient connection with the urban agglomeration is provided by Kwiatkowskiego Estakada and the Tri-City Bypass. Public transport offers a direct bus connection to Gdynia, all the way to the Gdynia Główna station. Access to the center of Gdynia takes about 15 minutes and to Gdansk about 30 minutes. I invite you to contact us!
Numer oferty: 854474
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Dorota Korycka

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Mechelinki, Klifowa