Działka 2616,0m2, Marcelin
375 000 zł 143,35 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

2 616 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

DZIAŁKA BUDOWLANA Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA WIELIMIE. MARCELIN GM. SZCZECINEK, PRZEDŁUŻENIE ULICY RYBACKIEJ. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 158/25 o pow. 2616 m2, położoną przy drodze asfaltowej i jeziorze Wielimie - z bezpośrednim dostępem do jeziora, w miejscowości Marcelin, na przedłużeniu ulicy Rybackiej w Szczecinku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 1MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 60% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 40% powierzchni całkowitej budynków na działce, dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolno stojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe. Kształtowanie zabudowy: - wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m; - geometria dachów - pochyłe; - nachylenie połaci dachowych - od 30 do 45 stopni; - powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 15% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 65% powierzchni działki. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: - zaopatrzenie w energię elektryczną - z przyłącza do sieci elektroenergetycznej; - zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła, dopuszcza się stosowane systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne, jako ogrzewanie wspomagające dopuszcza się stosowanie kominków i pieców kominkowych; - zaopatrzenie w wodę - z przyłącza do sieci wodnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych; - odprowadzenie ścieków bytowych - z przyłącza do sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych; - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się: odprowadzenie powierzchniowe lub rozsączanie wód opadowych do gruntu w ramach działek budowlanych lub terenów. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Dojazd do działki drogą asfaltową. Media: - kanalizacja w drodze asfaltowej; - wodociąg na działce; - energia w drodze asfaltowej. Do sprzedaży przeznaczone są również sąsiednie działki. Zapraszamy na prezentację. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. ____________________________________________ Kupuj z nami: – 0% prowizji, – fachowa obsługa, – wsparcie w negocjacjach, – pomoc w uzyskaniu kredytu.
Numer oferty: 0506671
Nr licencji zawodowej: 6632

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Marcelin