Działka 2383,0m2, Marcelin
345 000 zł 144,78 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

2 383 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

DZIAŁKI BUDOWLANE Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO JEZIORA WIELIMIE. MARCELIN GM. SZCZECINEK, PRZEDŁUŻENIE ULICY RYBACKIEJ. Oferujemy do sprzedaży działki budowlane położone przy drodze asfaltowej i jeziorze Wielimie - z bezpośrednim dostępem do jeziora, w miejscowości Marcelin, na przedłużeniu ulicy Rybackiej w Szczecinku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są symbolem 1MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 60% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej. Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 40% powierzchni całkowitej budynków na działce, dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolno stojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe. Kształtowanie zabudowy: - wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m; - geometria dachów - pochyłe; - nachylenie połaci dachowych - od 30 do 45 stopni; - powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 15% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 65% powierzchni działki. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: - zaopatrzenie w energię elektryczną - z przyłącza do sieci elektroenergetycznej; - zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła, dopuszcza się stosowane systemów wykorzystujących alternatywne źródła energii, w szczególności pompy ciepła i kolektory słoneczne, jako ogrzewanie wspomagające dopuszcza się stosowanie kominków i pieców kominkowych; - zaopatrzenie w wodę - z przyłącza do sieci wodnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych; - odprowadzenie ścieków bytowych - z przyłącza do sieci kanalizacyjnej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych; - w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się: odprowadzenie powierzchniowe lub rozsączanie wód opadowych do gruntu w ramach działek budowlanych lub terenów. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Dojazd do działek drogą asfaltową. Media: - kanalizacja w drodze asfaltowej; - wodociąg na każdej działce; - energia w drodze asfaltowej. Powierzchnie i ceny działek: - działka nr 158/16, o pow. 2892 m2, cena 411 000 zł; - działka nr 158/17, o pow. 2560 m2, cena 368 000 zł; - działka nr 158/18, o pow. 2481 m2, cena 358 000 zł; - działka nr 158/19, o pow. 2454 m2, cena 354 000 zł; - działka nr 158/20, o pow. 2383 m2, cena 345 000 zł; - działka nr 158/23, o pow. 2704 m2, cena 387 000 zł; - działka nr 158/24, o pow. 2452 m2, cena 354 000 zł; - działka nr 158/25, o pow. 2616 m2, cena 375 000 zł; - działka nr 158/26, o pow. 2777 m2, cena 396 000 zł. Zapraszamy na prezentację. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. ____________________________________________ Kupuj z nami: – 0% prowizji, – fachowa obsługa, – wsparcie w negocjacjach, – pomoc w uzyskaniu kredytu.
Numer oferty: 0506667
Nr licencji zawodowej: 6632

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Marcelin