Działka 725,0m2, Kraków, Czyżyny, Łęg, Centralna
1 600 000 zł 2 206,90 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

725 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

inna

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

Opis oferty

Łęg - ulica Centralna / działka głównie z przeznaczeniem pod obiekt usługowy, siedzibę firmy itp. Oferujemy do sprzedaży 2 przylegające do siebie działki o łącznej powierzchni 725 m2 . Dla omawianego terenu obowiązują zapisy planu miejscowego "Czyżyny - Łęg ", w głównej części w obszarze MW5 / zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna /, oraz częściowo KDL. § 23.Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej / MW1 , MW2 , MW3 , MW5 /. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami j.w ustala się następujące przeznaczenie: 1/. podstawowe pod budynki mieszkalne wielorodzinne, 2/. uzupełniające pod zieleń urządzoną. 2. W granicach j.w dopuszcza się lokalizację i funkcjonowanie: 1/. placów zabaw, 2/. obiektów małej architektury, 3/. dojść i dojazdów do budynków oraz dróg wewnętrznych , parkingów i miejsc postojowych nie wyznaczonych na rysunku planu, 4/. parkingów podziemnych na terenach MW1 ,MW2 ,MW3, 5/. urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, 6/. wolnostojących budynków użyteczności publicznej , 7/. usług w budowanych w partery budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 8/. cieków i rowów melioracyjnych. 3. W granicach terenów j.w. obowiązuje zakaz wznoszenia: 1/. tymczasowych obiektów budowlanych, 2/. budynków mieszkalnych w obrębie terenów MW1,MW2, 3/. garaży wolnostojących. 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów MW1, MW2 ,MW3 , MW5: 5/. wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 1,5 6/.powierzchni terenu biologicznie czynne nie może być mniejszy niż 60%, 7/. powierzchni zainwestowanej nie może być większy niż 40%, 8/. powierzchni zainwestowanej dla wolnostojących budynków użyteczności publicznej nie może przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej . 5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy ; 1/. wysokość budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie może przekraczać 18 m, 2/. wysokość pozostałej zabudowy nie może przekraczać 12 m , zakazuje się budowy ogrodzeń pełnych. §9. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 1/. 1,2 miejsca postojowego na jedno mieszkanie oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na 10 mieszkań , 2/. dla zabudowy usługowej oraz budynków użyteczności publicznej - 10 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych. Kontakt : Adam +48 5pokaż telefon adam@sadurscy. ::DODATKOWE INFORMACJE Prąd: jest Gaz: jest Woda: jest Dojazd: asfalt Otoczenie: działki zabudowane Kanalizacja: miejska Komunikacja publ.: autobus miejski, tramwaj Położenie: blisko centrum Zagosp. działki: niezagospodarowana Ukształtowanie działki: płaska Kształt działki: wielokąt Ogrodzenie działki: mieszane Warunki zabudowy: plan zagospodarowania przestrzennego Zabudowa działki: niezabudowana ::LINK DO STRONY https://sadurscy.pl/offer/BS1-GS-299711 ::KONTAKT DO AGENTA Adam Kubala +48 5pokaż telefon ::DANE BIURA Oddział BS1, Kapelanka Kapelanka 1A/1 30-347 Kraków 12 4pokaż telefon
Numer oferty: BS1-GS-299711

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Kraków, Czyżyny, Łęg, Centralna