Działka 8000,0m2, Kochanów
1 600 000 zł 200 zł/m2

POWIERZCHNIA

8 000 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Tylko u Nas! Nowodworski Estates ma przyjemność zaprezentować działki budowlane na sprzedaż oznaczone w MPZP symbolem M1U INFORMACJE PODSTAWOWE: - M1U - budowlane około 80 arów - pełna własność - kwalifikacja według MPZP: tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej oraz usług – oznaczone symbolem M1U oraz ZPU - pod usługi gastronomiczne, turystyczne oraz parki i place zabaw. - wysokość zabudowy jednorodzinnej do 9m - bezpośredni dostęp z drogi krajowej DK 79 - wszystkie media na działce Dodatkowo w ofercie na sprzedaż są działki: - ZPU - pod zieleń parkową urządzoną około 140 arów - rolna i pod drogę dojazdową około 30 arów Łączna powierzchnia wszystkich działek to 2,5 hektara LOKALIZACJA: Działki znajdują się w Kochanowie, przy zachodniej granicy z Zabierzowem PRZEZNACZENIE Z MPZP: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług M1U przeznacza się na cele 1) zabudowy jednorodzinnej wraz z urządzeniami związanymi z jej obsługą i zielenią przydomową, 2) zabudowy związanej z prowadzeniem nieuciążliwej działalności usługowej. 2. Dopuszcza się wyłącznie usługi, których oddziaływanie na środowisko przekraczające poziom dopuszczalny nie wykracza poza obszar działki, na której ma być realizowana inwestycja ani nie powoduje niedopuszczalnego obniżenia standardów środowiskowych pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się na tej działce. 3. Dopuszcza się ponadto lokalizację: 1) wydzielonych zespołów parkingowych, 2) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej oraz urządzeń sportu i rekreacji 4. W odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej określa się następujące warunki kształtowania zabudowy: 1) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków w zabudowie jednorodzinnej ogranicza się do dwóch, przy czym druga kondygnacja dopuszczalna jest wyłącznie jako poddasze użytkowe w dachu stromym, 2) poziom parteru budynku powinien znajdować się nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem przyległego terenu w najwyżej położonym punkcie ; 3) wysokość budynków w zabudowie jednorodzinnej ogranicza się do 9,0 m, 4) obowiązuje stosowanie tradycyjnych form dachów stromych, czterospadowych, ewentualnie dwuspadowych, o jednakowym kącie nachylenia głównych (dłuższych) połaci dachowych, wynoszącym od 37O do 45O; dach, ewentualnie z przyczółkami, wypuszczony poza ściany szczytowe, z okapami wzdłuż dłuższej elewacji, ganek powinien być nakryty daszkiem o podobnym spadku, 5) rzędna okapu dachu budynku powinna być położona nie wyżej niż 0,3 m nad poziomem podłogi drugiej kondygnacji nadziemnej, 6) kolorystyka pokrycia dachów powinna być ciemna, w tonacji czerwono-brązowej; pokrycie dachu - dachówkami z różnych materiałów lub elementów o fakturze dachówek, 7) materiały wykończeniowe elewacji powinny być utrzymane w jasnej tonacji, z dopuszczeniem tynkowania na kolorowo; zaś elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych, 8) zalecane jest stosowanie: a) prostokątnego, wydłużonego rzutu budynku, z dopuszczeniem ganków i podcieni, b) w ścianach szczytowych horyzontalnego podziału na linii okapu (tzn. górna część ściany powinna być wykonana z zastosowaniem odmiennego materiału lub kolorystyki niż część dolna) oraz poszerzonych wiatrownic, c) otworów okiennych i drzwiowych prostokątnych, ustawionych pionowo, z drobnym podziałem skrzydeł, 9) budynki jednorodzinne powinny być realizowane w układzie: a) wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym – w terenach „M1U”, 10) budynki mieszkalne zawierające od dwóch do czterech mieszkań powinny być realizowane w układzie wolnostojącym. 2. Warunki określone w ust.1 stosuje się również do pozostałych budynków, w tym związanych z prowadzeniem nieuciążliwej działalności usługowej, realizowanych w terenach „M1U”, przy czym maksymalna długość budynku może wynosić 30 m. Tereny zieleni urządzonej („ZPU”) przeznacza się 1. Tereny zieleni urządzonej z usługami towarzyszącymi („ZPU”) przeznacza się na cele publicznej zieleni parkowej, skwery, zieleńce, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, place zabaw. 2. W obszarach dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji, wypoczynku i sportu z obiektami małej architektury, a ponadto na działalność usługową w zakresie gastronomii oraz obsługi ruchu turystycznego realizowaną w budynkach użyteczności publicznej. 3. Powierzchnia zajmowana na cele działalności usługowej nie może przekraczać 10 % powierzchni terenu. W SĄSIEDZTWIE: - centrum handlowe Factory Park; - sklepy i punkty usługowe; - stacje benzynowe: - dobrze skomunikowana z centrum Krakowa, bliskie sąsiedztwo obwodnicy IV, dobry dojazd do A4, lotniska Balice; - w pobliżu przystanek autobusowy; - doskonały dojazd do planowej Obwodnicy Zabierzowa, która będzie zlokalizowana w Rudawie ok. 2 km na zachód w stronę Krzeszowic CENA: Cena za samą część działek budowlanych (około 80 ar) - 1 600 000 PLN Cena za całość, czyli działki budowlane + działki pod zieleń parkową urządzoną (łącznie 2,5 ha): 2 800 000 PLN Czy wiesz, że z Nowodworski Estates możesz kupić nieruchomość kompleksowo, tzn. załatwiając wszystko w jednej firmie? Oprócz agentów nieruchomości pomagających w znalezieniu i zakupie nieruchomości, oddajemy Ci do dyspozycji doświadczonych ekspertów kredytowych, zdolnych architektów wnętrz i zaradnych specjalistów od zarządzania najmem. Dzięki temu z nami znajdziesz nieruchomość, sfinansujesz jej zakup, zaprojektujesz i wykończysz jej wnętrze a następnie sprzedasz lub wynajmiesz z opcją przekazania nam nieruchomości do zarządzania najmem. Zainteresowany? Skontaktuj się z nami pod numerem +48 7pokaż telefon lub napisz nam maila poprzez formularz kontaktowy dostępny w ogłoszeniu. Działki budowlane 80 ar Zabierzów Kochanów -- YouTube: https://youtu.be/xoRHSqbl6t0
Numer oferty: 1313/2089/OGS
Nr licencji zawodowej: 19641

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Kochanów

Podobne nieruchomości