Działka 1001,0m2, Dołgie
59 000 zł 58,94 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

1 001 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły oferty 0506594

Opis oferty

TERAZ TANIEJ! DZIAŁKA BUDOWLANA BLISKO PLAŻY JEZIORA DOŁGIE, DOŁGIE GM. BIAŁY BÓR. Działki położone w spokojnej okolicy, ok. 300 m od rynnowego Jeziora Dołgie (pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów), graniczącego z dużymi kompleksami leśnymi. Miejscowość Dołgie położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od trasy Szczecinek – Biały Bór. Nieruchomość składająca sie z działek gruntu nr 216/8 i 216/11 o łącznej powierzchni 1001 m2. , Dojazd do działek drogą utwardzoną z płyt betonowych. Klasy gruntów: grunty rolne RVI. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w drodze od południa (z kostki brukowej). W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego działka 216/8 oznaczona jest symbolem 79MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe, c) nachylenie połaci dachowych - 30° - 50°, d) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: – dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; – ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu; – nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu; – ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki; – na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni; – w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; – zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; – ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: – zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; – zaopatrzenie w wodę: z sieci; – odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; – w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; – w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działka 216/11 o pow. 12 m2, sprzedawana wraz z działką nr 216/8 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 01KDW - teren dróg wewnętrznych. Działki znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ SĄSIEDNIA DZIAŁKA OZNACZONA NA MAPIE nr 216/9. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. -- Kupuj z nami: - 0% prowizji, - fachowa obsługa, - wsparcie w negocjacjach, - pomoc w uzyskaniu kredytu.
Numer oferty: 0506594
Nr licencji zawodowej: 6632

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Dołgie