Działka 100,0m2, Dobrzany
59 000 zł 590 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

100 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

 • Kategoria Działki i grunty na sprzedaż
 • Lokalizacja Dobrzany
 • Cena

  59 000 zł

 • Cena za m2 590 zł/m2
 • Rodzaj działki inna
 • Forma własności własność
 • Numer oferty595/2147/OGS
 • Kształt działki kwadrat
 • Powierzchnia
  całkowita
  100 m2 Sprawdź MPZP Sprawdź MPZP
 • Powierzchnia działki100 m2
 • Mediawoda, prąd
 • Droga dojazdowaasfaltowa
 • Ogrodzenie działkisiatka

Opis oferty

Dobrzany -miejscowość oddalona od Dobrzan o ok 4k Na sprzedaż budynek gospodarczy, w którym przygotowano 2 pokoje, posadowiony na ogrodzonej działce, o pow. 0,01 HA, ( 10m , x 10m). Lokal w budynku gospodarczym, fizycznie, posiada niezbędne elementy lokalu mieszkalnego i przygotowany jest do celów mieszkalnych, jednakże, zdecydowanie lokalem mieszkalnym nie jest i na cele mieszkalne może być wykorzystywany, tylko i wyłącznie po uprzednim, dokumentacyjnym, dokonaniu zmiany sposobu jego użytkowania. Na parterze, pokój z oknem, pomieszczenie kuchenne z oknem i szafkami, łazienka z kabiną prysznicową, umywalką i wc. Na poddaszu pokój- który może być wykorzystywany na sypialnię. Wejście po drabinie...można wstawić schody. Ogrzewanie na opał stały, tzw. koza, umieszczona w pomieszczeniu głównym, w pokoju na parterze. Budynek z cegły i kamienia. Lokum nadawałby, się do zamieszkania zaraz po zakupie, jednakże możliwe jest to, dopiero, po zalegalizowaniu zmiany sposobu użytkowania, budynku gospodarczego na mieszkalny. Nieruchomość jest ogrodzona - siatka z furtką. W obejściu niewielkie nasadzenia ozdobnych krzewów i drzewek. Oferta ciekawa, warta uwagi. W dobrej cenie można nabyć własne, bezczynszowe, samodzielne lokum, które po uzyskaniu stosownych zezwoleń można będzie wykorzystywać do okresowych wypadów za miasto lub mieszkać w nim całorocznie. W okolicy wiele pięknych jezior i lasów z dobrym i szybkim dojazdem do Krajowej 10 Zapraszamy na prezentację w dogodnym dla Państwa terminie. tel 500pokaż telefon lub 519pokaż telefon Nasze biuro jest jedynym przedstawicielem Sprzedającego. Prezentujemy nieruchomości osobie zainteresowanej zakupem zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych. w tym RODO. Wszelkie prawa zastrzeżone - kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z udostępnionych materiałów w jakikolwiek sposób, wykraczający poza dozwolony użytek, określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Materiały stanowią tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny i może podlegać uzupełnieniom. Dobrzany - a town about 4k away from Dobrzan For sale a farm building with 2 rooms, located on a fenced plot, with an area of approx. 0.01 ha, (10m, x 10m). Premises in an outbuilding, physically, have the necessary elements of a residential premises and are prepared for residential purposes, however, they are definitely not residential premises and can be used for residential purposes only after a prior documented change in the way of its use. On the ground floor, a room with a window, a kitchen with a window and cupboards, a bathroom with a shower, sink and toilet. In the attic room - which can be used as a bedroom. Ladder access...stairs can be added. Solid fuel heating goat, placed in the main room, in the room on the ground floor. Brick and stone building. The apartment would be suitable for living immediately after purchase, however, it is possible only after legalizing the change of use of the farm building into a residential one. The property is fenced - mesh with a gate. Small plantings of ornamental shrubs and trees in the farmyard. An interesting offer, worth attention. At a good price, you can buy your own, rent-free, independent apartment, which, after obtaining the appropriate permits, can be used for periodic trips out of town or live in it all year round. In the area there are many beautiful lakes and forests with good and fast access to Krajowa 10. We invite you to the presentation at a time convenient for you. tel 500pokaż telefon or 519pokaż telefon Our office is the only representative of the Seller. We present real estate to a person interested in purchasing in accordance with art. 49 of the Personal Data Protection Act. including GDPR. All rights reserved - copying, disseminating and using the materials made available in any way that goes beyond the permitted use specified in the provisions of the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994, No. 24, item 83, as amended) . amended) without the written consent of Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow is prohibited and may be the basis for civil and criminal liability. The materials are secret within the meaning of the Act of 16 April 1993 on combating unfair competition (Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503, as amended). The announcement does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code, it is for information purposes only and may be supplemented. Dobrzany - eine Stadt etwa 4 km von Dobrzan entfernt. Zum Verkauf steht ein Wirtschaftsgebäude mit 2 Zimmern auf einem eingezäunten Grundstück mit einer Fläche von ca. 0,01 ha, (10 m x 10 m). Räume in Nebengebäuden haben zwar physisch die notwendigen Elemente eines Wohnraums und sind zu Wohnzwecken hergerichtet, sie sind jedoch definitiv keine Wohnräume und können nur nach vorheriger dokumentierter Änderung der Nutzungsart zu Wohnzwecken genutzt werden. Im Erdgeschoss ein Zimmer mit Fenster, eine Küche mit Fenster und Schränken, ein Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Im Dachzimmer - das als Schlafzimmer genutzt werden kann. Leiterzugang ... Treppen können hinzugefügt werden. Festbrennstoffheizung Ziege, platziert im Hauptraum, im Raum im Erdgeschoss. Backstein- und Steingebäude. Die Wohnung wäre sofort nach dem Kauf bewohnbar, jedoch ist dies erst nach der Legalisierung der Umnutzung des Wirtschaftsgebäudes in ein Wohngebäude möglich. Das Grundstück ist eingezäunt - Gitter mit Tor. Kleine Anpflanzungen von Ziersträuchern und Bäumen im Hof. Ein interessantes Angebot, Aufmerksamkeit wert. Zu einem guten Preis können Sie eine eigene, mietfreie, unabhängige Wohnung kaufen, die nach Einholung der entsprechenden Genehmigungen für regelmäßige Ausflüge aus der Stadt genutzt oder ganzjährig bewohnt werden kann. In der Umgebung gibt es viele schöne Seen und Wälder mit gutem und schnellem Zugang zu Krajowa 10. Wir laden Sie zur Präsentation zu einem für Sie günstigen Zeitpunkt ein. Tel. 500pokaż telefon oder 519pokaż telefon Unser Büro ist der einzige Vertreter des Verkäufers. Wir präsentieren Immobilien einem Kaufinteressenten gem. 49 des Datenschutzgesetzes. einschließlich DSGVO. Alle Rechte vorbehalten - das Kopieren, Verbreiten und Verwenden der bereitgestellten Materialien in einer Weise, die über die zulässige Nutzung hinausgeht, die in den Bestimmungen des Gesetzes vom 4. Februar 1994 über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (Gesetzblatt 1994, Nr. 24, Punkt 83, in der geänderten Fassung) . geändert) ohne die schriftliche Zustimmung von Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow ist verboten und kann die Grundlage für eine zivil- und strafrechtliche Haftung sein. Die Materialien sind geheim im Sinne des Gesetzes vom 16. April 1993 zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs (Gesetzblatt von 2003, Nr. 153, Pos. 1503, in der geänderten Fassung). Die Ankündigung stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar, sie dient lediglich Informationszwecken und kann ergänzt werden. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 5pokaż telefon 00(91pokaż telefon e-mail: e-mail: e-mail: https://swiatnieruchomosci.stargard.pl https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 595/2147/OGS
Nr licencji zawodowej: 4451

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Dobrzany