Dom 435,0m2, 10 pokoi Warszawa, Wawer Międzylesie
3 300 000 zł 7 586,21 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

435,00 m2

ico powierzchnia dzialki

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

520 m2

ico liczba pokoi

LICZBA POKOI

10

ico rodzaj domu

RODZAJ DOMU

wolnostojący

Szczegóły

Informacje dodatkowe:
piwnica, balkon
Okolica:
park, las, apteka, pkp, kolej podmiejska, przedszkole, żłobek

Opis oferty

ELEGANCKI I FUNKCJONALNY DOM W UROKLIWEJ OKOLICY W MIĘDZYLESIU Dwa oddzielne wejścia | Dwie klatki schodowe | Wiele możliwości aranżacji | Możliwość dokupienia działki sąsiadującej ***** Mamy przyjemność zaprezentować państwu elegancki dom o powierzchni całkowitej ok. 435 m2, użytkowej ok. 387 m2 (obliczona na podstawie normy ISO-PN-ISO 9836:1997); Dom usytuowany na działce o powierzchni 520 m2 (istnieje możliwość powiększenia terenu o sąsiadujące działki), powierzchnia samego ogrodu to ok 170 m2; MOŻLIWOSCI WYKORZYSTANIA: 1. Duży dom jednorodzinny lub dom dwurodzinny; 2. Dom jednorodzinny z biurem i salą konferencyjną - możliwa także aranżacja na usługi; 3. Możliwość znacznej rozbudowy budynku.   BUDYNEK ORAZ ROZKŁAD POMIESZCZEŃ:   Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły oraz bloczków ytong. Znajdziemy w nim łącznie do 10 pokoi, w zależności od zagospodarowania, 2 kuchnie, 6 toalet / łazienek, 2 pomieszczenia dodatkowe. Teren uzbrojony we wszystkie media. Pięknie zaaranżowana działka okalająca dom; leśna roślinność, liczne świerki oraz oczko wodne. * niski parter ok. 117,4 m2, znajdziemy tu salę konferencyjną o powierzchni ok. 60 m2 i kuchnię obsługującą tę część domu, wysokość pomieszczeń ok. 2,75 m * parter ok. 120,6 m2 powierzchni, z salonem o powierzchni ok. 60 m2, wysokość ok. 3 m; * I piętro ok. 100 m2 powierzchni, wysokość ok. 2,7 m * II piętro 49 - 97 m2, otwarta przestrzeń ze skosami o wysokościach 1,2 - 2,9 m (doprowadzone dopływy i odpływy wody), możliwość wydzielenia odrębnych pomieszczeń. LOKALIZACJA: Wawer i Międzylesie gwarantują swoim mieszkańcom spokój, komfort życia i dostęp do terenów zielonych. Okolica otoczona jest niską zabudową jednorodzinną. Ważnym punktem w okolicy jest Centrum Zdrowia Dziecka.  W okolicy znajdziemy: * Mazowiecki Park Krajobrazowy; * Centrum Handlowe „FERIO”, sklepy jak: Lidl i Biedronka oraz pozostała miejska infrastruktura; * Centrum Zdrowia Dziecka wraz z lądowiskiem dla helikopterów, apteki; * Urząd Dzielnicy Warszawa - Wawer, Instytut Elektrotechniki; * Międzyleski Szpital Specjalistyczny; * Zakłady ABB (dawny ZWAR); * Przystanek linii kolejowej Warszawa-Międzylesie do: Warszawa Centralna - Dęblin, Lublin, * Szkoły, przedszkola, żłobki, boiska sportowe, liczne linie autobusowe. INFORMACJE DODATKOWE: * Miejsce parkingowe na 2 - 3 samochody osobowe. * Przystanek autobusowy dla 5 linii autobusowych - w odległości ok. 60 m. * Przejazd autobusem do Dworca Centralnego PKP ok. 35 min, Port Lotniczy 30 - 35 min. * Kolejka podmiejska - odległość do najbliższej stacji - 4 przystanki autobusowe. * Obwodnica Południowa Warszawy - Autostrada Wolności - A2, odległość ok. 5 km. * Budynek odebrany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w 2018 roku. * Nieruchomość można także podzielić na dwa niezależne mieszkania: 195 m2 i 192 m2 z dwoma wejściami. * W bliskiej perspektywie istnieje możliwość zakupu drugiej i trzeciej działki z drewnianą zabudową zlokalizowanej bezpośrednio obok. Zapraszam na prezentację! —————————————— KONTAKT: Tomasz Szaroszyk +48 5pokaż telefon Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń wynajmujących. Jako agencja nieruchomości pobieramy wynagrodzenie w formie prowizji. —————————————— CONTACT: Tomasz Szaroszyk +48 5pokaż telefon The above information is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis of statements of the Landlords. As a real estate agency we charge a comission. —————————————— AN ELEGANT AND FUNCTIONAL HOUSE IN A CHARMING NEIGHBOURHOOD IN MIĘDZYLESIE  Two separate entrances | Two staircases | Many arrangement options | Possibility to buy an adjacent plot ***** We are pleased to present an elegant house with a total area of ​​approx. 435 m2, usable area of ​​approx. 387 m2 (calculated on the basis of the ISO*PN*ISO 9836: 1997 standard); The house is situated on a plot of 520 m2 (it is possible to enlarge the area with adjacent plots), the area of ​​the garden itself is about 170 m2; POSSIBILITIES OF USE: 1. A large single*family house or a two*family house; 2. A single*family house with an office and a conference room * also possible to arrange services; 3. Possibility of significant expansion of the building. BUILDING AND ROOM LAYOUT: The building was built with the traditional technology of bricks and ytong blocks. You can find here up to 10 rooms, depending on the arrangement, 2 kitchens, 6 toilets/bathrooms, and 2 additional rooms. The plot is supplied with all the needed utilities. A beautifully arranged plot surrounding the house fits in perfectly with the surrounding forest vegetation, we can find here numerous spruce trees and a pond. * lower ground floor approx. 117.4 m2, consists of a conference room with an area of ​​approx. 60 m2 and a kitchen serving this part of the house, room height approx. 2.75 * ground floor approx. 120.6 m2, with a living room of approx. 60 m2, height approx. 3 m; * 1st floor, approx. 100 m2, height approx. 2.7m; * 2nd floor 49 * 97 m2, it is an open space with slants 1.2 * 2.9 m high (connected water inflow and outflow), the possibility of separating separate rooms. LOCATION: Wawer and Międzylesie guarantee their residents peace, comfort of living and access to green areas. The area is surrounded by low single*family buildings. An important point in the area is the Children's Health Center. In the area we can find: * Masovian Landscape Park; * "FERIO" Shopping Center, shops such as Lidl and Biedronka, and other municipal infrastructure; * Children's Health Center with a helipad, pharmacies; * Warsaw*Wawer District Office, Electrotechnical Institute; * Międzylesie Specialist Hospital; * ABB plants (former ZWAR); * A railway station on the Warszawa*Międzylesie railway line to Warszawa Centralna * Dęblin, Lublin, * Schools, kindergartens, nurseries, sports fields, numerous bus lines. ADDITIONAL INFORMATION: * Parking space for 2*3 cars. * A bus stop for 5 bus lines * approx. 60 m away. * Transfer by bus to the Central Railway Station approx. 35 minutes, Airport 65 * 75 minutes. * Suburban railway * distance to the nearest station * 4 bus stops. * Southern Warsaw Bypass * Freedom Highway * A2, distance approx. 5 km. * The building was received by the Poviat Building Supervision Inspectorate for the Capital City of Of Warsaw in 2018. The property can also be divided into two independent apartments: 195 m2 and 192 m2 with two entrances. Soon, it will possible to purchase a second and a third plot of land located directly next to it. I invite you to the presentation!
Numer oferty: 151925
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Tomasz Szaroszyk

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Warszawa, Wawer Międzylesie