Regulamin usługi „Pakiet I/II/III”
(dalej: „Regulamin Usługi Pakiet I/II/III”)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa „Pakiet I/II/III” świadczona jest przez Domiporta Sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego Domiporta.pl (dalej: Regulamin Serwisu).
  2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Usługi Pakiet I/II/III, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz umów abonamentowych. Przy czym, umowa abonamentowa ma pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem, natomiast niniejszy Regulamin ma pierwszeństwo przed Regulaminem Serwisu.
  3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Usługa Pakiet I/II/III oznacza – usługę świadczoną na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu, w określonym czasie, w ramach której Użytkownik Profesjonalny otrzymuje – zależnie od wybranego pakietu – prezentację inwestycji w serwisie Domiporta, określoną liczbę wyróżnień, określoną liczbę podbić, a także możliwość umieszczenia ogłoszenia na stronie głównej Domiporta w sekcji Polecane z rynku pierwotnego oraz określoną liczbę kliknięć na ogłoszenie w ramach reklamy w google adwords.
 2. Definicje
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące definicje:

  1. wyróżnienie – usługa polegająca na publikacji danego ogłoszenia wyżej, tj. nad ogłoszeniami bez wyróżnienia na liście ogłoszeń. Ogłoszenie z wyróżnieniem pozostanie oznaczone w zależności od tego, jaka długość wyróżnienia została wybrana (na jaki czas zawarto umowę), Ogłoszenia w Serwisie wyświetlane są w następujących sekcjach, w następującej kolejności: AdPremium, Ogłoszenia z wyróżnieniem i podbiciem Ogłoszenia z wryróżnieniem, Ogłoszenia z podbiciem, Ogłoszenia bez wyróżnienia i podbicia ;
  2. podbicie - usługa „Podbij” to usługa umożliwiająca podniesienie pozycji dodanego już ogłoszenia na domyślnej liście ogłoszeń. Podbite ogłoszenie trafia na górną pozycję wśród listy ogłoszeń bez wyróżnienia lub ogłoszeń z wyróżnieniem. Ogłoszenie pozostanie na pierwszym miejscu listy ogłoszeń, dopóki inny Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny nie doda nowego ogłoszenia, nie podbije pozycji swojego ogłoszenia lub nie aktywuje innej usługi na swoim ogłoszeniu; Ogłoszenia w Serwisie wyświetlane są w następujących sekcjach, w następującej kolejności: AdPremium, Ogłoszenia z wyróżnieniem i podbiciem Ogłoszenia z wryróżnieniem, Ogłoszenia z podbiciem, Ogłoszenia bez wyróżnienia i podbicia ;
  3. obecność na HP – obecność ogłoszenia na stronie głównej domiporta.pl w sekcji Polecane z rynku pierwotnego;
  4. reklama w google adwords - wygenerowanie określonej liczby przekierowań z zapytań płatnych google adds na serwis zleceniodawcy.
 4. Warunki świadczenia Usługi
  1. Usługa Pakiet I/II/III dostępna są wyłącznie dla Użytkowników Profesjonalnych z rynku pierwotnego (tj. Użytkownicy Indywidualni NIE mogą z niej skorzystać). Zatem, Usługi o których mowa dostępne są wyłącznie dla podmiotów prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub działalność deweloperską.
  2. Usługa Pakiet I/II/III jest niezależna od innych usług uregulowanych w Regulaminie Serwisu lub innych regulaminach. Usługa Pakiet I/II/III nie może być łączona z innymi świadczonymi przez Domiporta Sp. z o.o. usługami na abonament, co oznacza że posiadanie abonamentu wyklucza możliwość korzystania w tym czasie z Usługi Pakiet I/II/III. Jednak, Usługę Pakiet I/II/III można łączyć z innymi tj. nieabonentowymi usługami świadczonymi przez Domiporta Sp. z o.o.
  3. Usługa Pakiet I/II/III dostępna jest są wyłącznie dla tych Użytkowników Profesjonalnych, którzy zamierzają ją wykorzystać w ramach Rynku Pierwotnego.
  4. Usługa Pakiet I/II/III jest płatna w wysokości uzależnionej od wybranej przez Użytkownika pakietu I lub II lub III.
  5. Warunki finansowe Usługi Pakiet I/II/III, zawarte zostały w poniższej tabeli:

   Usługi pakiet I/II/II - warunki finansowe
  6. Wskazane powyższej kwoty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia przez Domiporta Sp. z o.o. faktury VAT.
  7. Opłaty należne Domiporta Sp. z o.o. z tytułu wybranych przez Użytkownika Usług płacone są do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
  8. Domiporta Sp. z o.o. udostępnia możliwość korzystania z usług w chwili otrzymania podpisanego Zlecenia na usługę
 5. Okres świadczenia Usług
 6. Usługę Pakiet I/II/III jest świadczona na czas nieokreślony

 7. Zmiana Regulaminu
 8. Domiporta Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, jak również wyłączenia ze swej oferty usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zostanie poinformowany o powyższym na 1 miesiąc przed wprowadzeniem zmiany. O zmianie Regulaminu Domiporta Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkownika.