Regulamin produktowy usługi „Dodaj ogłoszenie”

 1. Artykuł 1. Informacje wstępne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Dodaj ogłoszenie” dostępnej w internetowym serwisie nieruchomości Domiporta.pl, w dalszej części regulaminu zwanym Serwisem.
  2. Właścicielem Serwisu jest spółka Domiporta Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Krakowskiej 199, 38-400 Krosno wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000130727, zwana dalej Właścicielem.
 2. Artykuł 2. Definicje
 3. Wykorzystane pojęcia w Regulaminie mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Regulamin Serwisu Domiporta - Regulamin Serwisu Domiporta dostępny pod adresem: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
  2. Regulamin – niniejszy regulamin produktowy usługi ,,Dodaj ogłoszenie”
  3. Użytkownik Indywidualny – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub korzystająca z usług dostępnych w Serwisie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna dokonująca czynności bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Użytkownik Inna Firma – przedsiębiorca związany z inną branżą niż pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub branżą deweloperską, korzystający z usług dostępnych w Serwisie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  5. Użytkownik – Użytkownik Indywidualny oraz Użytkownik Inna Firma.
  6. Ogłoszenie – informacja o zamiarze sprzedaży lub najmu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w Regulaminie i/lub Regulaminie produktowym.
  7. Podbicie – usługa poprawiająca widoczność Ogłoszenia w Serwisie, polegająca na czasowym przesunięciu Ogłoszenia na wyższą pozycję w sekcji ogłoszeń podbitych
  8. Wyróżnienie – usługa poprawiająca widoczność Ogłoszenia w Serwisie w sekcji ogłoszeń wyróżnionych,
  9. Usługa Dodaj Ogłoszenie – usługa świadczona w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, dostępna dla Użytkowników Indywidualnych lub Użytkowników Inna Firma, polegająca na umożliwieniu tym Użytkownikom odpłatnego opublikowania, utrzymywania i promowania pojedynczych Ogłoszeń lub pakietów Ogłoszeń w Serwisie przez określony czas.

   Rodzaje Usługi Dodaj Ogłoszenie:
   1. Ogłoszenie Start - publikacja pojedynczego ogłoszenia oraz dwa dodatkowe podbicia na liście w wynikach wyszukiwania.
   2. Ogłoszenie Promo - publikacja pojedynczego ogłoszenia wraz z wyróżnieniem na liście w wynikach wyszukiwania oraz trzy podbicia.
   3. Pakiet Turbo - publikacja pojedynczego ogłoszenia wraz z wyróżnieniem na liście w wynikach wyszukiwania oraz cztery codzienne podbicia. W pakiecie Użytkownik otrzymuje dodatkowo baner do wywieszenia na zewnątrz nieruchomości oraz promocję ogłoszenia przez 24 godziny na stronie głównej domiporta.pl.
   4. Pakiet - Ogłoszenie start - publikacja na okres 30 dni pięciu lub dziesięciu ogłoszeń. Okres na wykorzystanie pakietu to 90 dni od momentu dokonania płatności.
   5. Pakiet Ogłoszenie Promo - publikacja na okres 30 dni pięciu lub dziesięciu ogłoszeń wyróżnionych. Okres na wykorzystanie pakietu to 90 dni od momentu dokonania płatności.
   6. Pakiet Podbić PRO 3 - oznacza trzykrotne, co drugi dzień, podbicie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania
   7. Pakiet Podbić PRO 5 - oznacza pięciokrotne, co drugi dzień, podbicie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania
   8. Pakiet Podbić PRO 7 - oznacza siedmiokrotne, co drugi dzień, podbicie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania
   9. Pojedyncze podbicie - oznacza jednorazowe podbicie ogłoszenia w wynikach wyszukiwania
   10. Promocja HP Domiporta - forma reklamy wybranego ogłoszenia przez Użytkownika na stronie głównej domiporta.pl
   11. Reklama Facebook - forma reklamy polegająca na promowaniu wybranego ogłoszenia przez Użytkownika na portalu facebook.pl, gwarantująca określoną liczbę wyświetleń danego ogłoszenia w określonym czasie.
   12. Baner do wywieszenia - forma ogłoszenia wydrukowana na specjalnej tkaninie powleczona pcv o wymiarach 200*100 cm.
   13. Umowa - umowa na zakup Usługi Dodaj Ogłoszenie zawarta z Użytkownikiem na podstawie złożonego i opłaconego zamówienia
 4. Artykuł 3. Postanowienia Ogólne
  1. Usługa Dodaj Ogłoszenie jest świadczona przez Serwis na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu z uwzględnieniem odrębnych uregulowań niniejszego Regulaminu.
  2. Warunkiem aktywowania Usługi Dodaj Ogłoszenie przewidzianej niniejszym Regulaminem jest akceptacja Regulaminu, Regulaminu Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu oraz zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Polityce Prywatności: https://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci Polityce Transparentności: https://www.domiporta.pl/polityka-transparentnosci
 5. Artykuł 4. Warunki Usługi Dodaj Ogłoszenie i zawarcie Umowy
  1. Usługa Dodaj Ogłoszenie jest dostępna dla Użytkowników Indywidualnych oraz Użytkowników Inna Firma.
  2. W ramach Usługi Dodaj Ogłoszenie Użytkownicy mogą publikować pojedyncze Ogłoszenia jak również pakiety Ogłoszeń, jednakże niezależnie od liczby wykupionych Ogłoszeń mogą dokupić usługi dodatkowego promowania pojedynczych ogłoszeń lub pakietów ogłoszeń.
  3. W celu zakupu Usługi Dodaj Ogłoszenie, Użytkownik dokonuje wyboru zakresu i rodzaju Usługi pod adresem https://www.domiporta.pl/dodawanie-ogloszenia-nieruchomosci oraz dokonuje opłaty za Usługi.
  4. Opłaty za usługi płatne są z góry przed aktywacją usług, Użytkownik dokonuje płatności po wyborze Usługi przy użyciu jednej z metod płatności dostępnych w formularzu zamówienia.
  5. Wszelkie opisane w Regulaminie usługi są odpłatne.
  6. Ceny za Usługę Dodaj Ogłoszenie uzależnione są od rodzaju usługi, rodzaju i lokalizacji nieruchomości, typu transakcji (wynajem, sprzedaż), liczby wykupywanych Ogłoszeń i okresu zawarcia umowy. Ceny i rodzaje poszczególnych Usług określa poniższa tabela:
   Mieszkania na wynajem
   Rodzaj usługi Okres zawarcia umowy
   30 dni 60 dni 90 dni
   Ogłoszenie start
   39,00 zł 49,00 zł 59,00 zł
   Ogłoszenie Promo
   59,00 zł 69,00 zł 79,00 zł
   Pakiet Turbo
   N/D N/D 119,00 zł*
   * Podana cena dotyczy tylko mieszkań na wynajem

   Pokoje i garaże na wynajem
   Rodzaj usługi Okres zawarcia umowy
   30 dni 60 dni 90 dni
   Ogłoszenie start
   19,00 zł 29,00 zł 39,00 zł
   Ogłoszenie Promo
   79,00 zł 119,00 zł 149,00 zł


   Domy, lokale użytkowe, działki na wynajem
   Rodzaj usługi Okres zawarcia umowy
   30 dni 60 dni 90 dni
   Ogłoszenie start
   49,00 zł 69,00 zł 99,00 zł
   Ogłoszenie Promo
   79,00 zł 119,00 zł 149,00 zł
   Pakiet Turbo
   N/D N/D 249,00 zł*
   * Podana cena dotyczy tylko domów na wynajem

   Domy, lokale użytkowe, działki, garaże na sprzedaż
   Rodzaj usługi Okres zawarcia umowy
   30 dni 60 dni 90 dni
   Ogłoszenie start
   49,00 zł 69,00 zł 99,00 zł
   Ogłoszenie Promo
   79,00 zł 119,00 zł 149,00 zł
   Pakiet Turbo
   N/D N/D 249,00 zł*
   * Podana cena dotyczy tylko mieszkań i domów na sprzedaż

   Dodatkowe usługi promowania pojedynczych ogłoszeń:
   Rodzaj usługi Rodzaj ogłoszenia
   Ogłoszenie Start Ogłoszenie Promo Opcja Turbo
   Pojedyncze podbicie
   7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł
   Pakiet Podbić PRO 3
   18,99 zł 18,99 zł 18,99 zł
   Pakiet Podbić PRO 5
   29,99 zł 29,99 zł 29,99 zł
   Pakiet Podbić PRO 7
   39,99 zł 39,99 zł 39,99 zł
   Baner do wywieszenia
   40,00 zł 50,00 zł 50,00 zł
   Promocja HP Domiporta /1 dzień
   149,00 zł 129,00 zł 129,00 zł
   Reklama Facebook (5 dni/20000 wyświetleń)
   249,00 zł 199,00 zł 199,00 zł
   Reklama Facebook (10 dni/40000 wyświetleń)
   498,00 zł 398,00 zł 398,00 zł


   Pakiety ogłoszeń:
   Rodzaj usługi Ilość ogłoszeń
   5 ogłoszeń 10 ogłoszeń
   Pakiet - Ogłoszenie start
   129,00 zł 299,00 zł
   Pakiet - Ogłoszenie Promo
   249,00 zł 399,00 zł


   Dodatkowe usługi promowania ogłoszeń w ramach posiadanych pakietów głoszeń:
   Rodzaj usługi Rodzaj ogłoszenia
   Pakiet start Pakiet Promo
   Pojedyncze podbicie
   7,00 zł 7,00 zł
   Pakiet Podbić PRO 3
   18,99 zł 18,99 zł
   Pakiet Podbić PRO 5
   29,99 zł 29,99 zł
   Pakiet Podbić PRO 7
   39,99 zł 39,99 zł
   Baner do wywieszenia
   40,00 zł 50,00 zł
   Promocja HP Domiporta /1 dzień
   99,00 zł 99,00 zł
   Reklama Facebook (5 dni/20000 wyświetleń)
   199,00 zł 199,00 zł
   Reklama Facebook (10 dni/40000 wyświetleń)
   398,00 zł 398,00 zł
   Wszystkie wskazane powyżej kwoty zawierają podatek VAT.
 6. Artykuł 5. Okres Świadczenia Usługi
  1. Umowy na Usługi Dodaj ogłoszenie zawierane są na czas określony (30, 60 lub 90 dni) zgodnie z wybranym przez Użytkownika wariantem Usługi. Po zakończeniu okresu świadczenia Usługi, Ogłoszenie staje się nieaktywne.
  2. Użytkownik może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny, wzór odstąpienia znajduje się pod adresem: https://www.domiporta.pl/panel/Content/wzor_odstapienia_domiporta.pdf
  3. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w ramach Umowy przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie. W takim przypadku, po rozpoczęciu świadczenia usługi, Użytkownik nadal zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. 
 7. Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie wykonania świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
  2. Reklamację Użytkownik przesyła listownie na adres Biuro Domiporta w Warszawie, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail bok@domiporta.pl.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: - imię i nazwisko,
   - adres email Użytkownika,
   - numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy lub nazwa innej usługi,
   - okres emisji,
   - uzasadnienie reklamacji oraz żądanie w związku ze składaną reklamacją.
  4. Jeżeli podane dane z zgłoszeniu wymagają doszczegółowienia Serwis zastrzega sobie prawo do kontaktu w związku z obsługą reklamacji.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie, lub listownie na adres podany w reklamacji złożonej listownie.
 8. Artykuł 7. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin oraz cenniki mogą podlegać zmianom.
  2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu Domiporta: https://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu dotyczące Użytkowników Indywidualnych i Użytkowników Inna Firma.