To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: opolskie, Namysłów

Działka pod dzierżawę Namysłów, Brzeska

2899 m2
2 500 PLN 1 zł/m2
Opis
Na wynajem teren o powierzchni 2 899m2, położony w Namysłowie w atrakcyjnej lokalizacji przy ruchliwej drodze. Oferta inwestycyjna. Oferujemy Państwu na wynajem, teren pod usługi o powierzchni 2 899 m2, zlokalizowany w pobliżu drogi DK 39 - kierunek Namysłów - Brzeg lub Opole. Kształt działki został przedstawiony na mapce poglądowej , dodatkowym udogodnieniem jest jej płaskie ukształtowanie . Dojazd do nieruchomości dogodny - drogą asfaltową. W sąsiedztwie znajduje się nowo wybudowany parking przystosowany dla samochodów ciężarowych oraz osobowych . Na działce posadowiony jest kontener o powierzchni około 15 m2 oraz dwa zbiorniki na gaz ( zostały one wyrejestrowane przez obecnego Właściciela), są to pozostałości po stacji LPG. Możliwa wieloletnia umowa dzierżawy. Dodatkowo Właściciel posiada sąsiadującą działkę o powierzchni ok. 4077 m2 , którą też można wynająć a obszar dwóch działek stanowiłby około 6976m2. Ważne - Wynajmujący zastrzega, że warunkiem zawarcia transakcji - wynajmu terenu, będzie płatność czynszu z góry za pierwsze trzy miesiące przy podpisaniu umowy. Późniejsze płatności rozliczane w okresie co miesięcznym. Podana cena 2 500zł jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek 23 % VAT. Zgodnie z UCHWAŁA NR 384/VIII/21 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 11 lutego 2021 r. przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem E.18U. PRZEZNACZENIE w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Namysłów: 1)teren zabudowy usługowej; 2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 4)dopuszcza się stacje paliw; 5)dopuszcza się myjnie samochodowe. 3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie z przepisami odrębnymi. 4. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1)intensywność zabudowy: a)minimalna: 0,01, b)maksymalna: 1,2; 2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2. 5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 1)minimalna szerokość frontów działek: 30 m; 2)minimalna powierzchnia działek: 2000 m2; 3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 6. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych; 2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. Najemca: pokrywa jednorazowo u pośrednika koszt przygotowania dokumentacji w wysokości jednomiesięcznego czynszu plus 23% podatku VAT. Oferujemy skuteczną, nieodpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w celu omówienia szczegółów oferty oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu prezentacji. Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC. Odnośnik do oferty na stronie biura: https://www.kosikowski.com.pl/ad/4302 OSOBA PROWADZĄCA Anna Wolska tel. (+48) 887 30 50 60 tel. (+48) 77 410 50 60 www.kosikowski.com.pl a.wolska@kosikowski.com.pl Pod nadzorem pośrednika - licencja 11884 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Kosikowski Nieruchomości - Biuro Namysłów (licencja nr: 11884) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Więcej
Działka:
pod dzierżawę
Powierzchnia całkowita:
2 899 m2
Lokalizacja:
województwo: opolskie powiat: namysłowski miejscowość: Namysłów ulica: Brzeska

Podobne oferty w tej lokalizacji