Lokal użytkowy 892,94m2, Nowy Dwór Gdański, Starocińska 2
705 000 zł 790 zł/m2

POWIERZCHNIA

892,94 m2

PRZEZNACZENIE

warsztat

PIĘTRO

parter

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

BEST S.A. działając w imieniu BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Gdyni (Fundusz), wierzyciela hipotecznego przedmiotowej nieruchomości INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI: ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI KOMORNICZEJ CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI Prowadzący sprawę to: Komornik Sądowy w Malborku Przemysław Biernacki, Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Dworze Mazowieckim, sprawa prowadzona jest pod sygn. akt Km 568/20. Telefon kontaktowy do komornika 552pokaż telefon. Województwo: pomorskie Powiat: nowodworski Gmina: Nowy Dwór Gdański Miejscowość: Nowy Dwór Gdański Ulica: Starocińska 2 Sposób korzystania: nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym Numer działki: działka ew. nr 240/15. Przedmiotem wyceny jest zabudowana nieruchomość gruntowa ha zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym położona w miejscowości Nowy Dwór Gdański, przy ul. Starocińskiej 2. W przeszłości nieruchomość była wykorzystywana jako stacja paliw płynnych. Na nieruchomość składa się działka nr 240/15 obszaru 6006 m2 wraz z budynkami: administracyjno-mieszkalnym, portiernią, stacją obsługi, wiatą, magazynem podręcznym oraz magazynem smarów. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 892,94 m2 Budynki wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej w II połowie XX w. Na nieruchomości znajdują się także zbiorniki paliwowe oraz rampa. Teren działki jest ogrodzony. Nieruchomość została wyposażona w podstawowe sieci uzbrojenia technicznego: sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji lokalnej i kanalizacji deszczowej. Teren utwardzono płytami żelbetowymi. Ogólny stan techniczny budynków i budowli oraz stan zagospodarowania określono jako dostateczny. Na nieruchomość składa się działka ewidencyjna nr 240/15 obszaru 6006 m2 wraz z budynkami: administracyjno-mieszkalnym, portiernią, stacją obsługi (warsztatem), wiatą, magazynem podręcznym oraz magazynem smarów. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 892,94 m2 w tym powierzchnia mieszkalna 108,39 m2 cześć biurowa 76,79 m2, przyziemie o funkcji socjalnej 27,70 m2 część stanowiąca stację obsługi z warsztatem pow. 541,18m2 (budynki w dokumentach geodezyjnych oznaczonych numerami 205 i 211), powierzchnia budynku portierni (nr 210) 15,88 m2, budynek nr 209 o pow. 34,00 m2, budynek nr 206 o pow. 17,00 m2, budynek nr 207 o pow. 26,00 oraz budynek nr 208 o pow. 46,00 m2. Budynek administracyjno-mieszkalny i stacji obsługi (nr ew. bud.: 205 i 211 - tworzą funkcjonalną całość) w ten sposób, że budynek nr 211 wykorzystywany jako mieszkalny przylega do warsztatowego budynku stacji obsługi (nr 205), w którym znajduje się druga część mieszkalna, tworząca z częścią pierwszą quasi lokal mieszkalny (tak jest wykorzystywany). Budynek dwukondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Dane materiałowo-konstrukcyjne budynku: - stropodach dwuspadowy, płyty żelbetowe, kryty papą, - ściany: murowane z pustaków, - stolarka okienna: drewniana, - stolarka drzwiowa: drewniana, - posadzki: betonowe. tynki: cementowo-wapienne. Instalacje: - elektryczna, - wodociągowa, - c.o. z własnego źródła: piec na olej opałowy firmy Polterm. Budynek stacji obsługi - część warsztatowo-magazynowa budynku nr 205: (z bud, o nr ew. bud.: 211 - tworzą funkcjonalną całość - uwaga powyżej) Budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Dane materiałowo-konstrukcyjne budynku: - stropodach dwuspadowy, płyty żelbetowe, kryty papą, - konstrukcja szkieletowa: dźwigary żelbetowe L=12m na słupach żelbetowych, - ściany: murowane z cegły, - stolarka okienna: w ramach żelbetowych, - stolarka drzwiowa: drewniana, - posadzki: betonowe, - tynki: cementowo-wapienne. Instalacje: Budynek jednokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej. - elektryczna, - wodociągowa, - c.o. z własnego źródła: piec na olej opałowy firmy Polterm. Powierzchnia użytkowa: 541,18 Portiernia (nr ew. bud. 210) Budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Dane materiatowo-konstrukcyjne budynku: - dach jednospadowy, stropodach, kryty papą, - ściany: murowane z pustaków, - stolarka okienna: w ramach stalowych, - stolarka drzwiowa: drewniana, - posadzki: terakota, - tynki: cementowo-wapienny. Instalacje: - elektryczna, - ogrzewanie elektryczne. Budynek nr 207 Budynek jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej. Dane materiałowo-konstrukcyjne budynku: - dach jednospadowy, jako krokwie i łaty dwuteowniki stalowe kryte eternitem, - ściany: murowane z pustaków, - przegroda od strony frontu wykonana częściowo z siatki drucianej Stolarka okienna Stolarka drzwiowa: stalowa Posadzka: beton Tynki wewnętrzne: cementowo- wapienne Instalacja elektryczna Pow użytkowa 26,00 m2 BUDYNEK NR 208 Budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w technlogi tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 46,00 m2 Budynek nr 206 Budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Dane materiatowo-konstrukcyjne budynku: - dach jednospadowy, stropodach kryty papą, - ściany: murowane z pustaków, - stolarka okienna: w ramach stalowych, - stolarka drzwiowa: drewniana, - posadzki: betonowe, - tynki: cementowo-wapienne. Instalacje: - elektryczna. Budynek nr 209: Budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Dane materiałowo-konstrukcyjne budynku: - dach jednospadowy kryty papą, - ścjany: murowane z pustaków, - stolarka okienna: drewniana, - stolarka drzwiowa: drewniana, - posadzki: terakota, - tynki: cementowo-wapienne. Instalacje: - elektryczna. Stacja paliw (zbiorniki paliw) Na terenie znajdują się dwa zbiorniki na paliwo o pojemności 20 jeden o pojemności 12 m^. Podziemne zbiorniki paliwa, wraz z infrastrukturą techniczną służącą do napełniania i redystrybuowania paliw płynnych są w stanie technicznym kwalifikującym je do usunięcia i zrekultywowania po nich terenu/ewentualnie zastąpienie ich nowymi spełniającymi obecne normy ochrony środowiska. nieruchomość jest położona w mieście Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie. Powiat nowodworski to kraina depresyjna położona w północnowschodniej części województwa pomorskiego na terenie Żuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej, otoczona wodami Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. W skład powiatu wchodzi 5 gmin; miasto Krynica Morska, miasto i gmina Nowy Dwór Gdański, gmina Ostaszewo, gmina Stegna, gmina Sztutowo. Miasto Nowy Dwór Gdański, jest siedzibą władz samorządowych powiatu i znajduje się w odległości 40 km od centrum Gdańska. Dzięki położeniu przy ekspresowej drodze krajowej nr 7 (międzynarodowa E77) posiada połączenia z całą infrastrukturą komunikacyjną Trójmiasta (port lotniczy w Rębiechowie, węzeł kolejowy Gdańsk-Gdynia, porty morskie). Z Gdańskiem, który jest stolicą województwa, dzieli Nowy Dwór Gdański odległość 40 km, z Elblągiem 24 km. Do obu tych miast można dojechać drogą krajową E-7, która jest częścią trasy międzynarodowej E-77. Trasą 514 łatwo dotrzeć do Malborka, położonego 22 km od Nowego Dworu Gd. Drogą 502 można dojechać na Mierzeję Wiślaną. Odległość z miasta do Stegny wynosi 16 km. działka ewidencyjna nr 240/15, położona jest w województwie pomorskim, powiecie nowodworskim, jednostce ewidencyjnej Nowy Dwór - M [221002_4], jednostce rejestrowej G163, obrębie ewidencyjnym 3 [Nr 0003] i jest zabudowana 7 budynkami o funkcji niemieszkalnej o powierzchniach zabudowy wynoszącymi: 681 (nr ew. bud.: 205), 19 (nr ew. bud.: 206), 29 (nr ew. bud.: 207), 51 (nr ew. bud.: 208), 50 (nr ew. bud.: 209), 20 (nr ew. bud.: 210) i 42 (nr ew. bud.: 211) m2. Powierzchnia działki wynosi 0,6006 ha. Zgodnie z wyrysem, przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do kwadratu. Zgodnie z zapisami planu miejscowego, teren, na którym znajduje się szacowana nieruchomość jest w planie przeznaczony pod zabudowę przemysłową, składy oraz bazy transportowe T18. Wartość nieruchomości 940 000, 00 zł Cena wywołania I licytacji 705 000,00 zł Wadium 94 000,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 84 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie godzinach od 08:00 do 10:00, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku. akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 299/20) W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z wierzycielem w formie SMS-owej, e-mailowej lub telefonicznej. Informacji udzielamy od pon. do pt. w godzinach od 8:00 do 16:00 . W weekend istnieje możliwość pozostawienia kontaktu w powyższej formie.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowy Dwór Gdański, Starocińska 2

Podobne nieruchomości