Lokal użytkowy 1241,0m2, Trzcianka
730 000 zł 588,24 zł/m2

POWIERZCHNIA

1241,00 m2

PRZEZNACZENIE

-

PIĘTRO

parter / 1

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Budynek biurowy w atrakcyjnej lokalizacji. Zapraszamy do składania ofert drogą mailową (skan oferty wg wzoru tutaj) na adres: . Zakładamy możliwość szybkiej realizacji transakcji. Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 1110 o powierzchni 830 m2 oraz prawo własności do budynku biurowo-technicznego o powierzchni 1241,34 m2.Budynek biurowo-techniczny - obiekt wykonano w technologii mieszanej murowanej jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Lokalizacja Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne oraz placówki handlowo- usługoweTrzcianka - miasto i gmina w północnej części województwa wielkopolskiego, położone na Pojezierzu Wałeckim, ok. 25 km o Piły i 90 km od Poznania. W mieście rozwinął się w ostatnich latach przede wszystkim przemysł aluminiowy. Trzcianka posiada bezpośrednie połączenia kolejowe, w mieście krzyżują się dwie drogi wojewódzkie nr 178 i 180. Uwarunkowania planistyczne Terenj nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/326/17 Rady Miasta Trzcianka z dnia 24 lipca 2017 r. Zgodnie z w/w planem na terenie oznaczonym symbolem 6U - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej. - dla budynków, objętych ochroną konserwatorską, oznaczonych na rysunku, obowiązują zapisy § 17 ust. 5; - dla istniejącej zabudowy, możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wg warunków zabudowy ustalonych w planie; - zakaz lokalizacji: stacji paliw, myjni samochodowej, lakierni, stacji kontroli pojazdów oraz warsztatów samochodowych; - ustala się funkcję usługową w szczególności: - usługi w tym usługi handlu, z dopuszczeniem lokali mieszkalnych nie przekraczających 50% powierzchni całkowitej budynku, - zachowanie istniejącej zabudowy; dla istniejących budynków z dachami płaskimi możliwość nadbudowy o dach stromy, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 20 º; - sytuowanie na wyznaczonym terenie budynku lub zespołu budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, dla terenów U3, U5, U6 i U7 usługowo-mieszkalnych; - wysokość budynków: teren U6 - do 15,0 m nad poziom terenu; - dach: U6 - stromy o nachyleniu połaci dachowych od 20 º, - minimalną intensywność zabudowy - 0,05; - maksymalną intensywność zabudowy - 0,4; - minimalna PBC - 20%; - obowiązuje zapewnienie, niezbędnej ilości miejsc parkingowych, nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych albo minimum 1 miejsce parkingowe na 100,0 m2 powierzchni użytkowej usług; Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo i bezpłatnie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy: - powierzchni 243,27 m2 w budynku na zasadzie użytkowania - powierzchni 8,3 m2 na elewacji budynku na zasadzie użytkowania - gruntu o powierzchni 66,18 m2 na zasadzie służebności przesyłu - gruntu o powierzchni 3 m2 na zasadzie użytkowania Po sprzedaży nieruchomości Orange Polska SA wykona prace budowlane, po zakończeniu których bezterminowym prawem użytkowania w budynku zostanie objęta powierzchnia 214,68 m2. Stan prawny Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance prowadzi księgę wieczystą nr 10616. Dział I SP - okres użytkowania - grudzień 2089. Dział II - własność: właściciel - Skarb Państwa, użytkownik wieczysty - Telekomunikacja Polska S.A. Dział III - prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisów. Dział IV - hipoteki: nie zawiera wpisów. Część nieruchomości jest przedmiotem umów najmu zawartych na czas nieokreślony. Ochrona konserwatora nie Strefa komunikacyjna autobus, pociąg Media woda, kanalizacja, elektryczność, telefon, gaz, ogrzewanie
Numer oferty: LST01665
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Elżbieta Rabajczyk
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Trzcianka

Podobne nieruchomości