Lokal użytkowy 916,0m2, Ruciane-Nida
1 600 000 zł 1 746,72 zł/m2

POWIERZCHNIA

916,00 m2

PRZEZNACZENIE

-

PIĘTRO

parter / 2

Expander

Szczegóły

Opis oferty

Budynek biurowy w Rucianem-Nidzie, tuż obok stacji kolejowej i dworca autobusowego. Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 3 994 m2. Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 916,30 m2 oraz dwa blaszane garaże. Budynek posiada 3 kondygnacje wraz z piwnicą. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Część pomieszczeń o pow. 284,8 m2 na parterze objęta jest ograniczonym prawem rzeczowym na potrzeby Poczty Polskiej, wpisanym do KW nr OL1P/000pokaż telefon. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, odgromową i telefoniczną. Wjazd na nieruchomość od strony południowej, od Alei Wczasów. Miejsca postojowe dostępne na działce oraz tuż przed budynkiem. Lokalizacja Nieruchomość znajduje się przy al. Wczasów w Rucianem-Nidzie, w województwie warmińsko-mazurskim. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jedno i wielorodzinna, placówki użyteczności publicznej (m.in. Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida - 60 m) oraz obiekty handlowo-usługowe (m.in.: restauracje i inne lokale gastronomiczne - 200 m). Zaledwie 50 m od nieruchomości przystanek autobusowy, zaś dworzec autobusowy i stacja kolejowa ,,Ruciane-Nida” - 200 m. W odległości 200 m przebiega droga krajowa nr 58, Jezioro Nidzkie - 400 m. W pobliżu - 50 m - przystanek autobusowy - 60 m - Urząd Miasta i Urząd Gminy Ruciane-Nida - 150 m - przystanek autobusowy - 200 m - obiekty handlowo-usługowe - 200 m - stacja kolejowa ,,Ruciane-Nida” - 200 m - droga krajowa nr 58 - 400 m - Jezioro Nidzkie Możliwe wykorzystanie nieruchomości MPZP zezwala na działce nr 134/6 o pow. 2595 m2 realizację zabudowy do 50 % pow. działki, obiektami do trzech kondygnacji naziemnych. Umożliwia to uzyskanie 2725,75 m2 powierzchni PUU (ewentualne mieszkania pod wynajem, turystyka). Wzrost powierzchni PUU kondygnacji naziemnych o około 1970 m2. Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty. Uwarunkowania planistyczne Zgodnie z zaświadczeniem z MPZP, działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej części miasta Ruciane-Nida przeznaczone są jako: - działka nr 134/4 - położona w obszarze oznaczonym symbolem 3KD-L15 /1x6/ - al. Wczasów w ciągu drogi powiatowej klasy L (lokalna). Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 15 m. Wymagana jest przebudowa włączenia do drogi krajowej nr 58. - działka nr 134/5 - położona w obszarze oznaczonym symbolem 35 ZP - istniejący teren zieleni z przejściem pieszym. Nie należy na tym terenie lokalizować obiektów kubaturowych. Teren wymaga przystosowania jako zieleń parkowa urządzona. - działka 134/6 - położona w obszarze oznaczonym symbolem 34 U - teren istniejących obiektów usługowych - adaptowany. Korekta granicy działki uwzględnia istniejące przejścia piesze. - działka 134/7 - położona w obszarze oznaczonym symbolem 13KDW-D6 /1x5/ - projektowana ulica dojazdowa o szerokości pasa drogowego 8 m. Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego dla infrastruktury technicznej dotyczącej: 1) powierzchni 149,44 m2 w budynkach, na zasadzie użytkowania 2) powierzchni 67,56 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu 3) powierzchni dachu - 6,6 m2 3) powierzchni elewacji - 19,14 m2 Ponadto do dyspozycji Poczty Polskiej powierzchnia 284,8 m2. Stan prawny Stan KW - na dzień 11.09.2015r. W Dziale I-SP Księgi wpisano okres użytkowania wieczystego do dnia 2089-12-05 r. oraz sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz stanowiący odrębną nieruchomość budynek główny wraz z urządzeniami. W Dziale II Księgi ujawnione zostały prawa Telekomunikacji Polskiej S.A., Warszawa - prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności, natomiast jako właściciela gruntu wpisano Skarb Państwa. W Dziale III Księgi wpisano ograniczone prawo rzeczowe użytkowania pomieszczeń na rzecz PPUP „Poczta Polska” o powierzchni 284,8 m2 (bez wyszczególniania pomieszczeń). W Dziale IV Księgi - brak wpisów. Ochrona konserwatora NIE Strefa komunikacyjna autobus, pociąg, droga krajowa Media woda, kanalizacja, elektryczność, telefon, internet, gaz, ogrzewanie
Numer oferty: LST03247
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Elżbieta Rabajczyk
Nr licencji zawodowej: brak danych

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Ruciane-Nida